Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset etiikan näkemykset ja niihin liittyvät ongelmat ja kykenee näkemään eettisen ajattelun yhteydet muihin filosofian osa-alueisiin. Eettinen pohdinta on osa ammatillista osaamista useimmissa ammateissa ja esimiestehtävissä. Kyky eettisten perusteiden esittämiseen omien ratkaisujen tueksi kuuluu keskeisiin kansalaistaitoihin.