Opintojaksolla tarkastellaan sukupuolittuneen väkivallan moniin eri ilmenemismuotoihin liittyviä oikeudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita.

Opiskelija oppii analysoimaan väkivaltaa sukupuolittuneena käytäntönä sekä ymmärtämään naisiin kohdistuvan väkivallan monitahoisuuden ja erityispiirteet väkivallan muihin muotoihin nähden. Hän harjaantuu tunnistamaan tämän ilmiön oikeudellisessa, yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Hän saa yleiskuvan väkivallan esiintyvyydestä, sitä koskevasta lainsäädännöstä ja oikeuspoliittisista ongelmista sekä uhrien ja tekijöiden auttamispalveluista.

Kurssi alkaa kahden päivän avoimella asiantuntijaseminaarilla 1.–2.10.2013. Tähän osallistuminen on pakollista kurssin suorittaville opiskelijoille.
Kurssi jatkuu kahden orientaatiotapaamisen (8.–9.10.) ja seminaarikirjoitelmien läpikäymisen merkeissä (viikoilla 44–47).