Opintejjaksolla käsitellään mitä on tieteellinen tutkimus, mitkä ovat tutkimuksenteon pelisäännöt, miten tutkimuksen aihe ja ongelma muodostetaan, mikä on aikaisemman tutkimuksen merkitys, miten kirjallisuuskatsaus tehdään, miten tutkimusasetelma valitaan, minkälaisia tapoja on tutkimusaineiston hankintaan ja analysointiin sekä miten tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan.