Tavoitteena velvoiteoikeuden keskeisiä kysymyksiä koskevien tietojen syventäminen erityisesti vahingon korvaamista silmällä pitäen.