Syventävissä opinnoissa opiskelija syventyy sopimusoikeuteen tutkimuksellisen työskentelyn kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa syvällisen ymmärryksen sopimusoikeudellisesta normimateriaalista, tutkimuksesta ja teorioista, harjaantuu pitkäjänteiseen itsenäiseen asiantuntija- ja tieteelliseen työskentelyyn sekä opiskelijan argumentatiiviset ja tiedontuottamiskyvyt kehittyvät.