Oikeussosiologia ja kriminologia tieteenä
Oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat
Oikeussosiologian soveltaminen käytäntöön
Kriminaalipoliitikan ajankohtaiskysymyksiä