Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
* vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä  
* varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä. 

Keskeiset sisällöt
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:
* tekstityypit ja tekstilajit
* tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
* tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta,
   otsikointi ja ulkoasun viimeistely
* kielenhuoltoa