Oikeustieteen perusopintoihin kuuluva pakollinen kurssi