Suomalaista ja laajampaakin eurooppalaista oikeutta ovat viime vuosikymmeninä hallinneet erilaiset oikeusjärjestyksen yhä intensiivisempää ja syvemmälle käyvää eurooppalaistumista koskevat muutokset. Sekä kansalliset että ylikansalliset tuomioistuimet ovat monin tavoin tämän muutoksen ytimessä. Kurssilla tarkastellaan ja arvioidaan kehityksen ilmenemismuotoja erityisesti kansallisten ja ylikansallisten tuomioistuinten vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tätä taustaaa vasten kurssilla tuodaan näkyville oikeuden eurooppalaistumiseen liittyviä jännitteitä sellaisina kuin ne ilmenevät etenkin tuomioistuinten toiminnassa.