Opintojakson tavoitteena on perehtyä hyvinvointialan ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistumalla hyvinvointialan seminaareihin, konferensseihin, väitöstilaisuuksiin tai vierailuluentoihin. Tavoitteena on kehittää monitieteistä asiantuntijuutta kirjoittamalla tilaisuuksien sisällöistä oppimispäiväkirjaa.