Opintojakson pohjalta opiskelija ymmärtää, miten liiketoimintaa käynnistetään ja markkinoidaan.

YRY-osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuuden ja hänellä on perustiedot yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta suomalaisessa toimintaympäristössä.

MAY-osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajasti, mitä markkinointi voi olla, ja hänellä on perustiedot markkinoinnista yrityksen funktiona. Opiskelija hahmottaa, minkälaisia markkinoinnillisia päätöksiä yritystoiminnassa tehdään.

Jaksojen yhteisen harjoitustehtävän tehtyään opiskelija ymmärtää, miten yrittäjyysprosessi etenee yritysidean ideoinnista sekä asiakkaiden tarpeista lähtevästä kehittämisestä kohti liikeideaa. Hän ymmärtää, minkälaisia markkinoinnillisia päätöksiä yrityksissä tehdään ja mitkä seikat vaikuttavat valintoihin.

Vastuuhenkilöt: Kaisa Kivioja (MAY) ja Kaisu Paasio (YRY)

Kurssille ilmoittaudutaan YH000110 MAY+YRY -koodilla Nettiopsussa.