The course offers students a thorough grounding in the principles of sustainable development and means to implement these principles in various contexts. The student applies academic information searching and interpretation skills to analyze practical examples in collaboration with students from different disciplines. Students study in multidisciplinary groups of maximum 10 members. Learning takes place in joint discussions, research and through writing.

***

Kurssilla sovelletaan tieteellisiä tiedonhaku- ja tiedontulkintataitoja käytännön esimerkkien analysoimiseen eri tieteenalojen opiskelijoiden yhteistyönä. Opintokokonaisuuden opiskelijat jaetaan pääaineidensa perusteella mahdollisimman monitieteisiin pienryhmiin, joissa toisiltaoppiminen tapahtuu keskustelemalla ja kirjoittamalla.