Francais niveau élémentaire on jatkoa opintojaksoille Ranskan alkeiskurssi I ja II. Opintojaksolla kerrataan aiemmin opittua ja syvennetään kieliopin tuntemusta (imperfekti, konditionaali ja passiivi) sekä laajennetaan sanavarastoa. Kieliopin lisäksi opiskelija perehtyy ranskalaiseen kulttuuriin.