Uskontotieteen proseminaari, kandidaatin tutkielma ja kirjoituskoe.