Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että opiskelijalla on perustiedot oikeusjärjestyksestä ja tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita ja oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.