Kurssilla käsitellään tanssin ja liikkeen tutkimusta erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Lähtökohtana on ajatus tanssista kulttuurisena, aina tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuna ilmiönä.