Kurssi toimii johdatuksena sukupuolinäkökulmaan folkloristiikassa, sekä laajemmin kulttuurien tutkimuksessa. Kurssilla problematisoidaan arkiajattelussa ilmeneviä sukupuolen itsestäänselvyyksiä, sekä tunnistetaan erilaisten aineistojen tuottamia ja välittämiä sukupuoli-representaatioita. Kurssilla mm. tarkastellaan miten sukupuolen kulttuuris-yhteiskunnalliset merkitykset muotoutuvat suhteessa muihin erokategorioihin (esim. seksuaalisuus, ikä, kansalaisuus) ja opitaan käyttämään sukupuolta analyyttisena käsitteenä kulttuurintutkimuksen eri aloilla.