Kasvatustieteiden tiedekunnan opintotiimin käyttöön tarkoitettu kurssialue opintohallinnon prosessien hahmottelua varten. Kukin alaryhmä voi halutessaan käyttää tätä kurssialuetta työskentelyssään.

Prosessit:

  1. Opetussuunnitelmat
  2. Opiskelijavalinnat
  3. Opinto-ohjaus
  4. Opintosuoritukset
  5. Työjärjestys/ opetusohjelmat
  6. Opintojen korvaavuudet, AHOT, JOO
  7. Valmistuminen ja tutkinnot
  8. Opiskelijavaihto
  9. Palautejärjestelmä
  10. Harjoittelu