Opiskelija oppii analysoimaan väkivaltaa sukupuolittuneena käytäntönä sekä ymmärtämään naisiin kohdistuvan väkivallan monitahoisuuden ja erityispiirteet väkivallan muihin muotoihin nähden. Hän harjaantuu tunnistamaan tämän ilmiön oikeudellisessa, yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Hän saa yleiskuvan väkivallan esiintyvyydestä, sitä koskevasta lainsäädännöstä ja oikeuspoliittisista ongelmista sekä uhrien ja tekijöiden auttamispalveluista.