Tietojenkäsittely opiskelu- ja työelämässä-Kevät 2015.

Sisältö:

Tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmien perustoiminnot ja käyttötarkoitus sekä tiedostojen hallinnan perusteet.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa MS-Officen tärkeimpien ohjelmien (Word, Powerpoint, Excel) käytön ja tiedostojen hallinnan perusteet. Nämä ovat välttämättömiä taitoja sekä opiskelussa että myöhemmin työelämässä.