Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus eli AVOT on ESR-hanke, joka toteutetaan 1.9.2015-31.8.2018. Hankkeen sisäinen viestintä toteutetaan Moodlessa.