Opettajatuutorikoulutus toteutetaan lukuvuonna 2015-2016 toisen kerran. Se on tarkoitettu kaikille hops-ohjaajille, opettajatuutoreille ja omaopettajille. Järjestävä taho on ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut.