KEKO1 is part of the Sustainable Development studies (min. 25 cr for UTU students/ min. 12 cr for exchange students). In KEKO1 course, the student applies academic information searching and interpretation skills to analyze practical examples in collaboration with students from different disciplines.

The student learns:
 • to analyze different phenomena from the perspectives of social, ecological, economic and cultural sustainability
 • to recognize interdependencies between these different dimensions of sustainability
 • to collaborate between students having different disciplinary backgrounds
 • to lead the content development and schedule of small-scale research project
 • to present the results of the team’s project
 • to develop in-depth understanding regarding one phenomenon of relevance to sustainable development 
 • to understand his/ her strengths as expert and team member, as well as those of others

KEKO1 on pakollinen osa monitieteistä Kestävän kehityksen opintokokonaisuutta KEKO:a (25 op), KEKOon voivat hakea kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat. Suomenkielistä tutkintoa tekeville on haku huhtikuussa, englanninkielistä tutkintoa tekeville kesä-elokuussa. KEKO1 on monitieteiseen ryhmätyöskentelyyn perustuva kurssi, jolla sovelletaan tieteellisiä tiedonhaku- ja tiedontulkintataitoja käytännön esimerkkien analysoimiseen kestävän kehityksen eri näkökulmista eri tieteenalojen opiskelijoiden yhteistyönä.

Kurssilla opiskelija oppii:

 • tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta
 • tunnistamaan riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä
 • tekemään yhteistyötä eri tiedekunnista tulevien opiskelijoiden kanssa
 • johtamaan pienimuotoisen tutkimusprojektin sisällöntuotantoa ja aikatauluja
 • esittämään projektinsa tuloksia suomeksi ja englanniksi
 • tuntemaan yhden kestävän kehityksen kannalta kiinnostavan ajankohtaisen ilmiön syvällisesti
 • hahmottamaan omia ja toisten vahvuuksia asiantuntijana ja ryhmässä toimijana