Johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen yhteinen syventävä opintojakso Organisaation strateginen ohjaus.