Kurssilla toteutetaan 2.-3.10. järjestettävän Digitaalisten ihmistieteiden etiikkaa –seminaarin käytännön järjestelyt.  Vastuuhenkilöiden johdolla opiskelijat huolehtivat ryhmissä tiedotuksesta, taltioinnista, varjoseminaarista, plenaristipuhujien opastamisesta, salijärjestelyistä, kahvituksista ja muista seminaarin järjestämiseen liittyvistä käytännön toimista. Lisäksi he osallistuvat seminaariin yleisönä sen mukaan, miten vastuiltaan ehtivät.