Oikeuden ja sukupuolen tutkimus käsittelee sukupuolen suhdetta oikeuteen, oikeuden rakenteisiin ja ajattelumalleihin. Sukupuolen lisäksi muina oikeudelliseen ajatteluun ja ratkaisutoimintaan vaikuttavina merkityksellisinä eroina pidetään esimerkiksi etnistä taustaa, kansalaisuutta ja seksuaalista suuntautumista. Kurssilla tarkastellaan sitä, millaisia perinteisestä oikeudellisesta ajattelusta poikkeavia näkökulmia oikeuden ja sukupuolen välisen suhteen tutkimus tarjoaa oikeuden teorioihin ja käytäntöihin. Kurssilla tutustutaan oikeuden ja sukupuolen tutkimusta taustoittavan teoreettisen ajattelun lähtökohtiin ja käsitteisiin. Tässä yhteydessä tututustaan muun muassa seksuaalista väkivaltaa koskeviin naisoikeudellisiin teemoihin ja kirjallisuuteen.