Kurssilla perehdytään käsiteanalyysin ja terminologiaopin teoriaan ja menetelmiin: erilaisiin käsitejärjestelmiin, käsitteiden määrittelyyn, käsitteen- ja terminmuodostukseen eri tieteenaloilla sekä monikieliseen termityöhön. Keskeinen osa kurssia on oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö, joka auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään paremmin oman tutkimuksen tai opinnäytteen käsitteistöä. Kurssi antaa valmiuksia myös omien tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia tieteidenväliseen vuorovaikutukseen.

Kurssi rakentuu Tieteen termipankin ( www.tieteentermipankki.fi) ympärille, ja se sopii jatko-opintojen ja syventävien opintojen suoritukseksi (sovi oman oppiaineesi kanssa korvaavuudesta). Suoritukseen kuuluu luentojen ja oheislukemiston ohella oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö sekä luentopäiväkirja/loppuraportti. Arvostelu hyv/hyl.