Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Syventävät opinnot


Sisältö: Termit yhteisötaide ja osallistava taide voidaan määritellä monella tavalla. Käsitteillä voidaan viitata taiteeseen, jota viedään erilaisiin ympäristöihin sellaisille ihmisille, jotka eivät ole olleet taiteen kanssa paljon tekemisissä. Osallistavuus voidaan käsittää myös kohderyhmän osallistumisena taideteoksen luomiseen, tai se voi kuvata teoksen osallistavaa luonnetta. Osallistavan taiteellisen toiminnan / yhteisötaiteen avulla voidaan edistää ihmisten/yhteisöjen hyvinvointia. Toiminnan lähtökohtana on ihmisten/asukkaiden kuuleminen ja osallistaminen yhteisön toiminnan muotojen kehittämiseen. Kulttuurin ja taiteen merkitykset ja vaikutukset ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnille ovat laajoja, monimuotoisia ja monitasoisia. Ne näkyvät eri tavoin sekä yksilössä, yhteisössä että ympäristössä. Kurssilla käsitellään taidelähtöisten menetelmien kuten kuvataiteen, draaman ja performanssin käyttöä osallistamisessa.  Kurssin tavoitteena ei ole taideteoksen/esityksen toteuttaminen vaan tutkailla, miten taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan osallistaa ihmisiä toimintaan ja kehittämiseen.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, toiminnallinen ryhmä-/työpajatyöskentely, kokemuspäiväkirja, oman oppimiskäsityksen jäsentäminen kirjallisuuden avulla.
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.
Ilmoittatutuminen: Nettiopsussa 16.12.2015-31.3.2016
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan intensiiviopetuksena 19.-20.4. Porin lyhytaaltoasemalla Radioasemantie 1.