OTMU1067 Johdatus islamilaisen oikeus- ja yhteiskunta-ajattelun perusteisiin 12 op

OTM-tutkinto

Dosentti Juha-Pekka Rentto

Kurssilla opitaan perustiedot islamilaisen oikeus- ja yhteiskunta-ajattelun historiallisista ja nykyisistä virtauksista. Tavoitteena on ennen kaikkea oppia ymmärtämään, miten ja miksi islamilainen käsitys laista ja yhteiskunnasta poikkeaa perusteiltaan siitä, mihin länsimaissa on totuttu; millaisia käsitteitä ja argumentteja sitä koskevassa islamin sisäisessä keskustelussa käytetään ja on mahdollista käyttää; sekä millaisia lähentymisen mahdollisuuksia länsimaisen ja islamilaisen oikeusperinteen välillä kenties on olemassa.

Aineellisiin normeihin ja niiden soveltamisperiaatteisiin tutustutaan pääpiirteittäin erityisesti sitä silmällä pitäen, miten ne eroavat meillä totutusta. Kurssin käyneiden pitäisi osata tulkita esimerkiksi ajankohtaisia Lähi-Idän tapahtumia islamilaisen ajattelun näkökulmasta sekä ymmärtää, millaisia ongelmia länsimaiseen yhteiskuntaan ja oikeusjärjestykseen sopeutuminen voi muslimille tuottaa. Asiaa pyritään valottamaan sekä traditionaalisen opin että uusimpien reformiaatteiden näkökulmasta, ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millä tavalla länsimaissa asuva muslimi voi islamilaisen oikeuden mukaan olla yhtäältä islamilaisen, toisaalta asuinmaansa ei-islamilaisen oikeuden alainen.