Aineenopettajan pedagogisten opinnot, ohjatun harjoittelun kurssialusta.