Opettajatuutorikoulutus on Turun yliopiston opettajatuutorina/hops-ohjaajina/omaopettajina toimivien opettajien työn tukemiseen tarkoitettua henkilöstökoulutusta.