Yleisiä ohjeita

Site: Turun yliopiston Moodle
Course: Turun yliopiston Moodle
Book: Yleisiä ohjeita
Printed by:
Date: Saturday, 4 February 2023, 7:03 AM

Description

Yleisiä ohjeita Moodlen käyttöön

1. Moodle

Moodle on verkko-oppimisympäristö, joka sisältää eri yliopiston kurssien ja opintokokonaisuuksien käyttöön tarkoitettuja kurssialueita. Jokaisesta kurssialueesta vastaa ko. kurssin opettaja tai opettajat. Kurssialueilta löytyy yleensä ohjeet ko. kurssin suorittamiseen, kurssin oppimateriaaleja, kurssin uutiset/tiedotteet sekä mahdollisesti erilaisia keskustelualueita ja kurssin suorittamiseen liittyviä tehtäviä.

Moodlen käyttöön tarvitset tietokoneen internet-yhteydellä ja www-selaimen. Moodle toimii mainiosti esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla ja Moodle-tuki suositteleekin käyttämään jompaa kumpaa koska ongelmatilanteissa osaamme parhaiten neuvoa juuri noiden selaimien käyttäjiä. Älä käytä Moodlea Internet Explorerilla.

Jokaisella Moodlen käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Turun yliopiston opiskelijat, Avoimen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta kirjautuvat Moodleen Turun yliopiston tunnuksillaan (utu-tunnus).

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

Yliopiston Moodle-tuki

Jos et löydä vastausta ongelmaasi tältä sivulta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@utu.fi. Kerrothan ongelmastasi mahdollisimman yksityiskohtaisesti esim. kurssialueen nimi, linkki kurssialueelle ja mahdolliset virheilmoitukset. 

Muita Moodle-ohjeita

TY:n Opettajan opas

Englanniksi ohjeita Moodlesta


2. Moodlen säännöt

 1. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti.
 2. Moodleen pitää kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluaa tietojen säilyvän Moodlessa. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi hyödynnämme käyttämättömien käyttäjätilien automaattista poistoa, joka poistaa tilin, kun edellisestä kirjautumisesta on kulunut 12kk. Prosessi on automaattinen eikä siitä lähde erillistä tiedotusta. Joten muistakaa kirjautua mielellään esimerkiksi jokaisen syksyn ja kevään aluksi. Kirjautukaa mieluummin liian usein kuin liian harvoin. 
 3. Oikeus päästä kurssialueille on rajattu tietosuoja-asetuksen vaatimusten johdosta. Opiskelijan tietojen pitää yliopiston arkistointisääntöjen mukaisesti säilyä 6kk viimeisestä suoritusmahdollisuudesta, mutta tämän jälkeen ne pitäisi poistaa. Tällöin poistuu opiskelijan tehtävä- ja tenttivastaukset Moodlesta, keskusteluviestit, ja opiskelijan pääsy kurssialueelle. Ladatkaa itsellenne ne materiaalit, joita haluatte käyttää kurssin jälkeenkin.
 4. Moodlessa opiskelijalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne löytyvät alapuolelta. Tutustukaa niihin huolellisesti.


Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Moodlessa:

Kirjaudu vähintään kerran vuodessa.

Opiskelija saa käyttöoikeudet kurssien alueilla oleviin aineistoihin ja oppimateriaaliin oman opiskelunsa yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on:

 • oikeus tallentaa Moodlessa olevaa aineistoa digitaalisessa muodossa
 • oikeus valmistaa oppimateriaalista paperitulosteita ja levittää niitä muille samaan koulutukseen osallistuville opiskelijoille
 • oikeus tehdä varmuuskopioita oppimateriaalista
 • oikeus muunnella aineistoa ja yhdistellä aineistoa muuhun opiskelumateriaaliin ja hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa
 • oikeus esittää ja näyttää aineistoa ja sen muunnelmia opiskeluun liittyvän opetuksen yhteydessä
 • oikeus saattaa aineisto muulla tavoin koulutukseen osallistuvien saataville koulutukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esimerkiksi ryhmätyötilanteissa).

Nämä käyttöoikeudet eivät ole siirrettävissä toiselle.

Oppimateriaalia mukaan lukien verkkokeskusteluja ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman materiaalin oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

Edellä mainittujen käyttöoikeuksien nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa yleisön saataviin missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä.

Opiskelijan tulee oppimateriaalia tai sen osia käytettäessä mainita oppimateriaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa poistaa.

Luennot ja muu opiskeluun liittyvä materiaali jaetaan vain yliopiston ylläpitämissä palveluissa (Moodle, työryhmätilat jne.) eikä niitä tule saattaa julkisesti saataville.

Sähköpostissa ja pilvipalveluissa (kuten Facebook, Instagram, iCould, DropBox, Onedrive, Evernote, Google ja Kyvyt.fi) ei saa käsitellä tai säilyttää henkilötietoja, tutkimussalaisuuksia, lähdesuojan säilyttämistä edellyttäviä tietoja, etnisiä arkaluontoisia kysymyksiä tai salassa pidettäviä tietoja kuten potilastietoja tai mitään muuta erityisesti suojeltavaa tietoa.

Opiskelija vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Turun yliopistolle aiheutuu opiskelijan ohjeiden vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.

Turun yliopistossa noudatetaan Oppimisen eettisiä ohjeita.


Turun yliopiston oikeudet ja velvollisuudet Moodlessa

Opiskelija antaa suostumuksensa siihen, että Turun yliopisto saa oikeuden käyttää opiskelijan valmistamaa aineistoa sen kurssin opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu.

Turun yliopisto saa valmistaa aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittää ja näyttää aineistoja kyseisen kurssin opetuksen yhteydessä, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita kurssille osallistuville opiskelijoille ja saattaa aineiston muiden kurssille osallistuvien opiskelijoiden saataviin tietoverkon välityksellä.

Turun yliopisto ei saa käyttää aineistoa kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä, vaan tällaisesta käytöstä osapuolten on sovittava kirjallisesti erikseen.

3. Kirjautuminen Moodleen

A. Turun yliopiston tunnuksella

Turun yliopiston opiskelijat (myös avoimen yliopiston opiskelijat) ja henkilökunta kirjautuvat Moodleen Turun yliopiston tunnuksella eli UTU-tunnuksella ja salasanalla.

Avoimen yliopiston opiskelijat saavat UTU-käyttäjätunnuksen  ja salasanan käyttöön ilmoittautumisen yhteydessä avoimen opintoihin Avoimen yliopiston Nettiopsussa (Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin Turun yliopistossa | Turun yliopisto). Huom! Kirjautuminen Moodleen onnistuu vasta kurssihyväksynnästä seuraavana päivänä, kun opinto-oikeus on käyttäjätunnusten hallinnan tiedossa, ellei muuta perustetta käyttäjätunnukseen ole. Jos maksat opintomaksun lauantaina, sunnuntaina tai maanantaina, saat Moodlen käyttöösi tiistaina.

1. Moodlen etusivulla https://moodle.utu.fi valitse kirjautumisvaihtoehdoksi kirjaudu Turun yliopiston tunnuksella. Voit myös kirjautua oikeasta yläkulmasta painamalla "kirjaudu" ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Turun yliopiston tunnuksella.

Kirjautuminen yliopiston Moodleen

2. Syötä kirjautumislomakkeeseen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.  Paina Kirjaudu -painiketta.

3. Kun kirjautuminen menee oikein, sinut ohjataan takaisin Moodlen etusivulle tai kurssin sivulle, jolle yritit ja näet sivun oikeassa yläreunassa oman nimesi.

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

Kirjautumisongelmat

Jos kirjautuminen epäonnistui, näet virheilmoituksen "Authentication failed”. Voit sitten yrittää kirjautumista uudelleen. Syynä voi olla esimerkiksi:

 • käyttäjätunnuksen sulkeutuminen (Avoimen opinto-oikeuden päättyminen, lisätietoja Avoimen yliopiston käyttäjätunnuksista sivulta UTU käyttäjätunnus ja salasana)
 • salasanan vanheneminen (vaihda salasana idm.utu.fi. verkkopankkitunnuksilla).

Huomaa, että UTU-salasana vanhenee 190 päivän välein. Vanhentuneella salasanalla ei pysty kirjautumaan Moodleen. Turun yliopiston tunnuksen salasanan uusiminen/vaihto tapahtuu osoitteessa idm.utu.fi.

B. Muun korkeakoulun tunnuksella

HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmää tukevien korkeakoulujen (linkki: Haka jäsenet ja partnerit) opiskelijat ja henkilökunta voivat kirjautua Moodleen oman korkeakoulunsa peruspalvelu/intra/tms. tunnuksella.

Valitse tällöin Moodlen etusivun oikeasta reunasta Muun korkeakoulun tunnuksella kirjautuminen. Sitten avautuvalta sivulta valitse kotiorganisaatioksesi oma yliopistosi tai korkeakouluksi jolloin siirryt yliopistosi/korkeakoulusi tunnistautumisjärjestelmään. Kun kirjautuminen sujuu oikein, niin palaat Moodlen etusivulle ja sivun oikeassa yläkulmassa lukee oma nimesi.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman korkeakoulusi atk-tukeen/helpdeskiin.

Turun yliopistolla on käytössä käyttäjän tunnistautumistietoon perustuvat tasot (ne ovat matala, kekitaso ja korkea). Muun korkeakoulun tunnuksella kirjauduttaessa vaaditaan keskitaso (medium). Varmistathan kotiorganisaatiosi IT-tuesta, että sinulla on tunnistuksen taso (Level of Assurance) vähintään tuo keskitaso, mikäli saat kirjautumisessa virheen ("Authorization failed", virhe liittyy pääsynhallintaan ja on eri, kuin vanhentuneen salasanan tapauksessa).

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

C. Erillistunnuksella tai Norssitunnuksella

Osa Moodlen käyttäjistä, joilla ei ole minkään yliopiston tunnuksia, kirjautuu Moodleen käyttäen Erillistunnuksella kirjautumista eli valitse Moodlen etusivun oikeasta reunasta Erillis- tai Norssi-tunnuksella kirjautuminen.

Norssi-tunnus tarkoittaa Turun tai Rauman normaalikoulujen tunnusta joilla pääsee kirjautumaan valitsemalla Moodlen etusivun oikeasta reunasta Erillis- tai Norssi-tunnuksella kirjautuminen.

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, niin kokeile kirjautumista vielä kerran, ja tarkista että kirjoitit isot ja pienet kirjaimet varmasti oikein. Voit kokeilla kopioida käyttäjätunnuksen ja salasanan hiirellä sähköpostista Moodleen tunnuskenttiin kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Jos olet unohtanut salasanasi (tai käyttäjätunnuksesi), katso ohjeita kohdasta Salasanan vaihtaminen ja unohtuneen salasanan uusiminen . Jos tämäkään ei auta, ota yhteyttä Moodle-tukeen helpdesk@utu.fi.

3.1. Ohjeita erillistunnuksella kirjautumiseen

 • Erillistunnukset ovat Moodle-tunnuksia joiden käyttäjätunnus alkaa local -sanalla.
 • Kirjaudu Moodlen etusivun (https://moodle.utu.fi) oikean yläkulman kohdasta Erillis- tai Norssi-tunnuksella
 • Kokeile kopioida käyttäjätunnus ja salasana hiirellä sähköpostista (jossa sait tunnukset) Moodlen tunnuskenttiin kirjoitusvirheiden välttämiseksi. (Varo kopioimasta hiirellä tyhjiä merkkejä/välilyöntejä tunnuksen tai salasanan edestä tai perästä.)
  • Moodle pyytää sinua vaihtamaan salasanasi ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, joten em. sähköpostissa oleva salasana ei toimi enää myöhemmin.
 • Voit uusia salasanasi Unohdettu salasana -lomakkeen avulla, jos epäilet ettei salasanasi toimi tai olet unohtanut salasanasi.
 • Jos edelliset ohjeet eivät auta, niin ota yhteyttä helpdesk@utu.fi osoitteeseen ja kerro mitä tapahtuu kun yrität kirjautua. Saatko esimerkiksi jonkin virheilmoituksen?4. Salasanan vaihtaminen ja unohtuneen salasanan uusiminen

TURUN  YLIOPISTON TUNNUS

Turun yliopiston tunnuksen salasanan vaihtaminen tai unohtuneen salasanan uusiminen EI tapahdu Moodlessa vaan tehdään Turun yliopiston käyttäjätunnusten hallintajärjestelmässä osoitteessa idm.utu.fi. Huomaa, että UTU-salasana vanhenee 190 päivää edellisen vaihdon jälkeen. Vanhentuneella salasanalla ei pysty kirjautumaan Moodleen. Salasanan vaihdossa on 2-5 minuutin viive, jonka jälkeen kirjautuminen yleensä onnistuu.

ERILLISTUNNUS

Erillistunnuksen salasana vaihdetaan Moodlen kautta.Vaihtaaksesi salasanan sinun pitää olla kirjautuneena Moodleen. Kirjautumisen jälkeen klikkaa omaa nimeäsi Moodlen oikeasta yläkulmasta ja valitse Asetukset. Avautuvalta Asetukset-sivulta valitse Vaihda salasana Käyttäjätunnus-otsikon alta .

Unohtuneen tai toimimattoman erillistunnuksen salasanan  uusiminen (sekä unohtuneen käyttäjätunnuksen selvittäminen)

Mikäli olet unohtanut erillistunnuksesi salasanan (tai salasanasi ei tunnu toimivan), niin voit tilata itsellesi uuden salasanan Moodlen Unohdettu salasana -lomakkella. Syötä lomakkeelle JOKO käyttäjätunnuksesi TAI sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin/ohjeet uuden salasanan saamiseksi. (Viestissä näet myös käyttäjätunnuksesi.) Toimimalla viestin mukaan, pääset tekemään itsellesi uuden salasanan.

>> Unohdettu salasana -lomake

5. Selaimen asetukset: evästeet (cookies), virustorjuntaohjelmat ja tietoturva-asetukset

Evästeet

Moodle vaatii evästeiden tuen toimiakseen. Evästeet ovat internet-selaimen lisäominaisuus, ja joskus niiden käyttö on estetty tietoturvasyistä. Evästeet saa päälle internet-selaimen asetuksista. Nämä asetukset löytyvät eri kohdasta riippuen siitä, mitä selainta käytät. 

Ohjeet Chromeen täällä

Ohjeet Firefoxiin täällä

Javascript

Moodle vaatii toimiakseen javascriptin päälle selaimessa, jota käytät. Tämä on yleensä päällä, mutta sen saa myös pois päältä. Jos koneessasi se on poissa päältä, voit seurata linkin takana olevia ohjeita niiden päälle laittamiseksi:

Ohjeet javascriptin päälle laittamiseen

Ponnahdusikkunat

Moodle hyödyntää ponnahdusikkunoita esimerkiksi tenteissä varmistaakseen, että haluat varmasti lopettaa tentin. Jos ponnahdusikkunat ovat selaimessasi kielletty, voit seurata alla olevien linkkien ohjeita ja sallia ne Moodlelle.

Ponnahdusikkunoiden salliminen

Virustorjuntaohjelmat

Viruksia vastaan turvautuminen on tärkeää ja erilaisten ohjelmistojen käyttö tässä on suotavaa. On hyvä kuitenkin tietää, että esimerkiksi F-Securen freedome -ohjelmisto voi sotkea Moodlen ja esimerkiksi kesken olevan tentin toimintaa. Mikäli koet Moodlen toiminnan kanssa ongelmia, voit kokeilla laittaa hetkeksi virusturvan pois päältä ja katsoa auttaako se. Freedome-ohjelmisto kannattaa sulkea tentin ajaksi pois käytöstä ja laittaa tentin jälkeen takaisin päälle.

Tietoturva

Nämä tietoturva-asetukset on oltava päällä, jotta kirjautuminen yleensäkään voisi onnistua. Kertakirjautumisjärjestelmä hylkää kirjautumispyynnön, jos asetukset eivät ole kunnossa.

Internet Explorer (ver 8.xxx tai uudempi):

 • Työkalut, Internet asetukset (tai Start, Control Panel, Internet Options)
 • Lisäasetukset (Advanced)
  Rasti ruutuun:
  • [v] Käytä (Use) TSL 1.0
 • Jos jotain muita TLS vaihtoehtoja, niin rastitaan myös ne.

HUOM! SSL 3.0 ei ole tuettu eikä turvallinen ja poistettu yliopiston sivustojen suojauskäytännöistä.

6. Moodlen käyttökielen valinta

 • Kun menet Moodlen etusivulle, Moodle tarkistaa selaimesi asetuksista kielen, jolla Moodlen etusivu sinulle aukeaa. Esim. jos selaimessa on asetettu ensisijaiseksi kieleksi englanti, niin Moodlen etusivu näkyy englanniksi.
 • Voit yläpalkissa olevasta valikosta vaihtaa kielen haluamaksesi kyseiselle Moodlen käyttökerralle. Asetus ei säily seuraavaan käyttökertaan, vaan seuraavalla kerralla taas kielisyys valikoituu selaimen asetusten mukaan.
 • Saadaksesi kielivalinnan säilymään, muuta Haluttu kieli –asetus käyttäjätiedoissasi. Klikkaa oikeassa yläkulmassa omaa nimeäsi ja valitse Asetukset. Aukeavassa Asetukset –näkymässä Käyttäjätunnus –otsikon alla klikkaa Haluttu kieli –valintaa. Valittavana on yli 20 eri kielivaihtoehtoa.
 • Huomaa, että opettaja voi kurssin asetuksista pakottaa kurssin kielen, jolloin ko. kurssi näkyy sinulle pakotetulla kielellä riippumatta henkilökohtaisista kielivalinnoistasi.

  7. ReadSpeaker - tekstistä puheeksi

  Moodlessa on käytössä Readspeaker-työkalu, joka mahdollistaa verkkotekstin ääneen kuuntelun. Soitin lukee sivulla olevan tekstin synteettisellä puheäänellä. Sen mukana tulevalla docReader-työkalulla voi lukea ääneen myös Moodleen ladattuja tiedostoja. Kielivaihtoehdot ovat tällä hetkellä suomi ja englanti.

  Opettaja voi lisätä Readspeakerin kurssialueelle. Kun se on otettu käyttöön, löydät sen Moodlen oikean laidan palkin huipulta.

  Jos kurssillasi ei ole näkyvissä Readspeakeria ja haluaisit käyttää sitä, voit ottaa yhteyttä opettajaasi ja pyytää häntä ottamaan sen käyttöön.

  Readspeaker.PNG

  Readspeakerin työkalupalkista (kolme viivaa) klikkaamalla saat esiin käyttöohjeet.

  TY-Readspeaker lukijan käyttöönotto

  Kieli:

  Tällä hetkellä ReadSpeaker puhuu suomea ja englantia. Voit vaihtaa kielen Readspeakerin työkalupalkista. Klikkaa komea viivaa soittimen vasemmassa alakulmassa ja valitse luettava kieli (Suomi / Brittienglanti):

  Listen.PNG

  Tiedostot- ja tiedostomuodot:

  Pieni docReader -kuvake näkyy kussialueelle ladatun tiedoston nimen perässä.

  Tiedosto.PNG

  Klikkaamalla kuvaketta tiedosto aukeaa ja sen yläpalkissa on Kuuntele -toiminto.

  Kuuntele.PNG

  Readspeaker tukee melko laajaa tekstitiedostojoukkoa (mm .PDF ja .DOCX). Työkalulla voi kuitenkin olla joitain lukuvaikeuksia joidenkin tiedostojen kanssa.


  8. Omien käyttäjätietojen muuttaminen

  Jokaisella Moodlen käyttäjällä on oma käyttäjätietosivu, johon voi lisätä esimerkiksi oman kuvan ja esittelyn itsestään. Oman esittelyn ja kuvan lisääminen Moodleen tuo opiskeluun lisää henkilökohtaisuutta, eivätkä muut verkossa opiskelijat ole enää pelkkiä nimiä keskustelualueilla. Lähes kaikilla Moodlen sivuilta pääset katsomaan omia tietojasi kirjautumisen jälkeen klikkaamalla ensin omaa nimeäsi Moodlen oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla valikosta Käyttäjätiedot.

  Avoimen opiskelijoille: Sähköpostisoitteeksi kannattaa ehdottomasti vaihtaa sellainen osoite jota myös käytät, sillä Moodlen kautta lähetettävät kurssin tiedotusasiat lähetetään profiilissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen. Avoimen yliopiston opiskelijoille sähköpostit lähtevät siihen osoitteeseen, joka on kirjattu Avoimen yliopiston nettiopsuun opintoihin ilmoittautuessa. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut tämän jälkeen klikkaa omaa nimeäsi Moodlen sivun oikeassa yläkulmassa. Valitse sitten "Käyttäjätiedot". Sivulla näet mm. sähköpostiosoitteesi. Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitettasi, valitse "Muokkaa tietoja" sivun keskeltä ja lisää uusi sähköpostiosoite sille osoitettuun kohtaan. Tallenna tekemäsi muutokset sivun alareunan painikkeella. Muista käydä muuttamassa sähköpostiosoitteesi myös Avoimen yliopiston Nettiopsuun.

  Moodlen etusivu ja käyttäjän valikko


  Käyttäjätiedot sivultasi pääset muokkaamaan käyttäjätietojasi valitsemalla Käyttäjätiedot-laatikon oikeasta reunasta Muokkaa tietoja.

  Käyttäjätiedot

  Käyttäjäkuvan lisääminen

  Kuva lisätään Käyttäjäkuva valikon Uusi kuva kohtaan. Voit joko raahata kuvatiedoston hiirellä oman koneesi tiedostoista kuvatiedostolle varattuun kenttään tai voit klikata kuvalle varatun kentän vasemmasta yläkulmasta  kuvaketta (Lisää...), sitten Lataa tiedosto, sitten Selaa, valitse sitten tiedosto omalta koneeltasi ja sitten klikkaa Lataa tämä tiedosto. Muista lopuksi tallentaa profiiliisi muokkaamasi tiedot klikkaamalla Tallenna tiedot sivun lopussa.

  Huomaa, että kuvan pitää olla joko jpeg tai png muodossa. Moodle rajaa kuvan 100*100 pikseliä kokoiseksi eli alkuperäisen kuvan kannattaa olla muodoltaa mahdollisimman lähellä neliötä.

  oman kuvan lisääminen

  9. Kurssialueelle liittyminen

  Useimmat kurssialueet vaativat niille liittymiseen/pääsyyn ns. kurssiavaimen, jonka saat kurssin opettajalta. Kurssiavainta et tarvitse kuin ensimmäisellä kerralla kurssialueelle liittyessäsi. Yleensä kurssiavain annetaan ensimmäisellä luennolla tai saat sen sähköpostitse kurssin vastuuhenkilöiltä. Avoimen yliopiston opiskelijoille kurssiavain ilmoitetaan infokirjeessä ennen opintojen alkua.

  Jos olet saanut opettajalta suoran linkin kurssillesi (sähköpostiisi tms.), niin ensimmäistä kertaa sitä klikkaamalla päädyt sivulle, jossa sinua pyydetään liittymään kurssille. Syötä kurssiavain sille varattuun kenttään.

  Liitä minut kurssille kurssiavaimella

  Osalle kursseista pääsee liittymään ilman kurssiavainta (kuva alla):

  Lisää minut kurssille ilman kurssiavainta

  Voit myös etsiä oikean kurssialueen Moodlen etusivun kurssikategorioiden kautta valitsemalla tiedekunnan tms. opintoja järjestävän yksikön ja sitten mahdollisen laitoksen ja oppiaineen jossa kurssi järjestetään. Kun olet löytänyt kurssikategorian, josta oikea kurssialue löytyy, niin klikkaamalla kurssialueen nimeä pääset liittymään kurssille. Avoimen yliopiston opintojaksot ja opintokokonaisuudet on koottuna kurssikategorian Avoin yliopisto alle. Valitse ensin Avoin yliopisto ja sitten opintojesi oppiaine ja lopuksi se Opintokokonaisuus tai Opintojakso, jonka opiskelun aloitat.

  Voit myös etsiä oikeaa kurssialuetta Moodlen etusivun Etsi kursseja kenttään kurssin nimen, nimen osan tai OPSU-koodin.

  Jatkossa kun kirjaudut Moodleen, voit mennä omalle kurssialueellesi suoraan Moodlen etusivulta. Löydät kurssin etusivun vasemmasta reunasta  Navigointi-lohkosta Omat kurssini –kohdasta.

  9.1. Kurssialueelta poistuminen

  Kun kurssi on suoritettu ja olet varma, ettet tarvitse enää kurssialueelta materiaalia ja sinun arvosanasi ovat oikein tallennettuna opintorekisteriin (Peppi) - arvosanan arkistointiaika on 6kk kurssin päättymisen jälkeen - ja olet käyttänyt kurssille liittymiseen itserekisteröitymistapaa, pääset myös omatoimisesti poistumaan kurssilta.

  Mikäli sinut on liitetty kurssille opettajan toimesta, Pepistä tai toiselta kurssilta metalinkin avulla (kurssikokonaisuuden alakurssialue), olethan opettajaan yhteydessä kurssilta poistumiseksi.

  Kurssilta poistuminen omatoimisesti:

  • Avaa kurssialue, johon olet liittynyt itse rekisteröytymällä
  • Kurssialueen etusivulta oikeasta yläkulmasta löytyy ratas, valitse sieltä "Poista minut kurssilta <kurssin nimi>"

  Esimerkki:

  Olet liittynyt kurssille "Moodle opiskelijalle". Kuva kurssilta poistuaksesi:

  Kurssialueelta poistuminen: ratas, Poista minut kurssilta Moodle opiskelijalle


   

  10. Kurssin aloitussivu

  Kun avaat kurssialueen, se näyttää tältä. Näkymä on jaettu erilaisiin alueisiin: palstoihin, lohkoihin ja palkkeihin.

  Kuva Moodlen kurssin etusivusta, jossa näkyvät navigointipalkin ja eri lohkojen sijainnit.

  A Navigointipalkki on hyvä apu silloin, jos sinusta tuntuu, että olet eksynyt! Klikkaa kurssin tunnusta/nimeä, niin pääset takaisin kurssin aloitussivulle. Muista, että tallentamattomat tiedot voivat silloin kadota. 

  B Vasemman reunan Navigointivalikon saa tarvittaessa näkyviin tai piilotettua vasemman yläkulman hampurilaisikonista. 
  Osallistujat kohdasta löytyvät kurssin opiskelijat ja opettajat sekä heidän profiilinsa. Jos osallistut samaan aikaan useampiin Moodlea käyttäville kursseille/opintokokonaisuuksille, voit myös vaihtaa kurssialuetta Omat kurssini kohdasta. Seuraavilla kerroilla kun kirjaudut Moodleen, niin löydät kurssisi Omat kurssini kohdasta. 

  C Keskimmäisellä palstalla näkyvät kurssin uutiset, keskustelupalstat ja materiaalit. Keskustelualueelle pääset ja esim. tiedostot saat auki napsauttamalla niiden nimeä. 
  Kurssin sisällöt on jaettu eri aiheisiin/osioihin jotka erottuvat keskipalstalla isompina otsikoina. Löydät vastaavat aiheiden/osioiden nimet vasemman reunan navigointivalikosta B, mistä pääset aiheen/osion nimeä klikkaamalla kurssin sisällössä vastaavaan kohtaan. 

  D Oikealla on erilaisia opettajan kurssille lisäämiä lohkoja kuten esimerkiksi Tulevat tapahtumat lohko, jossa näkyy mm. seuraava kolmen viikon aikana olevat tehtävien viimeiset palautuspäivät ja josta pääset myös katsomaan kalenteria. Kalenterissa kurssin yhteiset tapahtumat ja tehtävien palautuspäivät näkyvät vaaleapunaisena.

  11. Keskustelualueet ja uutiset

  Kurssilla saattaa olla erilaisiin tarkoituksiin perustettuja keskustelualueita. Kun avaat keskustelualueen, niin siellä on yleensä kerrottu mihin tarkoitukseen ko. keskustelualue on. Se voi olla esimerkiksi tarkoitettu muihin opiskelijoihin tutustumiseen, jonkin kurssin harjoitustehtävän palauttamiseen tai kurssipalautteen antamiseen.

  Keskustelut löytyvät keskustelualueelta ns. keskusteluketjuina, joiden aloitusviestien aiheet ja kirjoittajat näkyvät keskustelualueen aloitussivulla. Keskusteluketjut näkyvät siten, että ensimmäisenä näkyy se keskusteluketju johon on viimeksi lähetetty viesti. Klikkaamalla aloitussivulla jonkin keskusteluketjun aloitusviestin aihetta, saat avattua ko. keskusteluketjun luettavaksi.

  Kurssialueen aloitussivun Uutiset-alue on varattu vain opettajien ja kurssin henkilökunnan tiedotusta varten. Kaikki opiskelijat saavat aina viestin sähköpostiinsa, kun aluetta päivitetään.


  Keskusteluviestin kirjoittaminen

  Voit aloittaa uuden keskusteluketjut klikkaamalla Lisää uusi keskustelu -painiketta. Keskusteluviestin pakollisia tietoja ovat Aihe ja Viesti. Voit halutessasi lisätä viestiin myös liitetiedoston Liite kohtaan. Viesti lähetetään Lähetä viesti –painikkeesta.

  Viestin lähettämisen jälkeen sinulla on 30 minuuttia aikaa muokata viestiäsi eli korjata kirjoitusvirheet tms., jonka jälkeen viesti lukittuu eikä sitä voi enää muokata. Samalla Moodle lähettää viestisi sähköpostilla ko.keskustelualueen tilaajille.

  Viestiin vastaaminen

  Voit vastata toiseen viestiin avaamalla viestin ja klikkaamalla Vastaa-linkkiä viestin oikeassa alakulmassa.

  Keskustelualueen tilaaminen eli keskusteluviestien saaminen sähköpostiin

  Kurssilaiset voivat yleensä halutessaan ja haluamiltaan keskustelualueilta tilata omaan sähköpostiinsa uudet keskustelualueelle lähetetyt viestit.

  Kun olet avannut kurssialueen aloitussivulta jonkin keskustelualueen, niin löydät sivun oikeasta reunasta ratas-kuvakkeen, jota klikkaamalla avautuu valikko jossa kerrotaan millainen tilauskäytäntö ko. keskustelualueella on. Jos siellä lukee Pakotettu tilaus, niin saat pakotetusti ko. keskustelualueen uudet viestit sähköpostiisi. Jos siellä lukee Valinnainen tilaus tai Automaattinen tilaus, niin voit itse valita haluatko ko. keskustelualueen uudet viestit sähköpostiisi. Jos siinä alapuolella on Tilaa tämä keskustelualue linkki, niin klikkaamalla sitä tilaat keskusteluelueen. 

  Keskustelualueen tilauksen voi peruuttaa samasta paikasta josta keskustelualueen voi tilata eli keskustelualueen etusivulta klikkaamalla oikeasta reunasta ratas-kuvaketta ja siellä näkyvää linkkiä Peru tämän keskustelualueen tilaus. Tämän jälkeen viestejä ei enää tule sähköpostiisi tältä keskustelualueelta. Tämä asetus täytyy muuttaa erikseen kaikille keskustelualueille, ja voit kuitenkin edelleen tilata joitain muita keskustelualueita. Huomaa, että mikäli opettaja on pakottanut viestit sähköposteihin, et pysty poistamaan tilausta itse.

  Ohje pitkän keskusteluviestin kirjoittamiseen

  Jos kirjoitat pitkää tekstiä Moodleen, esim. pidempää, pohdiskelevaa viestiä keskustelualueelle, teksti on hyvä kirjoittaa ensin toisessa ohjelmassa, jossa sitä voi välillä tallentaa, ja sitten tuoda Moodleen kopioi-liitä -toiminnolla. Moodlessa ei ole mahdollisuutta tehdä välitallennuksia kirjoitettaessa, joten esim. selaimen kaatuminen kesken kirjoittamisen aiheuttaa tekstin häviämisen. Lisäksi Moodlessa on neljän tunnin aikakatkaisu, eli jos kirjoittaminen jää jostain syystä kesken ja aikaraja umpeutuu, kirjoitettu teksti menetetään.

  12. Tehtävät

   kuvakkeesta tunnistat tehtävät kurssin ohjelmassa. Tehtävän vastaukseksi voidaan pyytää tiedosto (yksi tai useampi) tai sitten tehtävän palautus kirjoitetaan/kopioidaan suoraan Moodleen. Tehtävän voi joskus lähettää kommentoitavaksi jo aikaisemmin, ennen varsinaista palautusta. Seuraa tehtävänantojen ohjeita!

  Tiedostona palautettava tehtävä

  Jos tehtävä pyydetään palauttamaan tiedostona, niin seuraa opettajan antamia ohjeita palautettavan tiedoston muodosta (esim. "Tehtävä palautetaan Word-dokumenttina eli .doc/.docx tiedostona" tai "Tehtävä palautetaan .rft-tiedostona").

  Tallenna tehtävätiedostot koneellesi ja nimeä ne opettajan mahdollisesti antaman ohjeen mukaisesti. Tiedoston nimessä tulee vältää ääkkösiä (åäö-kirjaimia) sekä pakollisen tiedostopäätteen sisältämän pisteen (esim. .docx) lisäksi ylimääräisiä pisteitä.

  Tiedoston palauttaminen vaiheittain

  Ensimmäiseksi klikkaa Lisää palautus -painiketta,

  sitten JOKO raahaa tiedosto oman koneesi tiedostojenhallinnasta sille varatulle alueelle  TAI klikkaa Lisää...-painiketta,

  JOS KLIKKASIT Lisää..., niin sitten aukeavasta Tiedostonvalitsimesta valitse vasemmasta reunasta Lataa tiedosto, hae tiedosto omalta koneeltasi klikkaamalla Selaa/Browse-painiketta. Kun olet valinnut tiedoston omalta koneeltasi, klikkaa  Lataa tämä tiedosto -painiketta,

  muista lopuksi napsauttaa Tallenna muutokset -painiketta, jotta lisäämäsi tiedosto myös tallentuu Moodleen.

  Onnistuneen tiedoston palautuksen jälkeen päädyt takaisin tehtävän etusivulle, jossa näkyy myös palauttamasi tiedosto.

  Ongelmat tiedoston palauttamisessa

  Liian iso tiedosto

  Et pysty palauttamaan tiedostokooltaan isompaa tiedostoa kuin minkä opettaja on asettanut ko. tehtävän asetuksiin. Kun olet palauttamassa tehtävää ja klikkaat tehtävän etusivulla Lähetä tiedosto (tai Muokkaa näitä tiedostoja) -painiketta, niin seuraavalla sivulla näkyy Uusien tiedostojen maksimikoko, jossa on kerrottu kuinka iso voi yksittäinen palauttamasi tiedosto olla.

  Ongelmallinen tiedoston nimi

  Joskus tiedoston nimi saattaa olla Moodlen kannalta ongelmallinen. Tiedoston nimi kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä mutta tietysti mahdollisesti kurssilla annettujen ohjeiden mukaisena. Välttä ääkkösiä(å,ä,ö kirjaimet) tiedoston nimessä sekä erikoismerkkejä kuten välilyöntejä ) tai < > \ / " # ¤ merkkejä. Korvaa nimestä "öäå" merkit -> "oaa" merkeillä ja " " (välilyönti) -> "_" (alaviiva) merkillä. Tiedoston nimessä tulee olla vain yksi piste (.) joka erottaa tiedoston tyypin ilmoittavan tiedostopäätteen tiedoston nimestä. Esimerkiksi Word-tiedostoissa tiedostopääte on .doc tai .docx, jolloin sallittu nimi on dokumentti.docx mutta ei dokumentti..docx tai doku.mentti.docx

  13. Turnitin tehtävä eli plagiaatin tunnistaminen

  -kuvakkeesta tunnistat Turnitin tehtävät kurssin ohjelmassa. Turnitin tehtävällä tarkoitetaan tehtävää, jossa tehdyn työn (opinnäytetyö, harjoitustyö, essee tms. kirjoitelma) tekstin alkuperä ja lähteet voidaan tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmistolla. Turnitinista ja plagiaatin tunnistuksesta Turun yliopistolla on enemmän tietoa FairUTU-sivulla.

  Ohjeet Turnitin tehtävän palauttamiseen

  Turnitin-tehtävän aineiston palauttaminen

  1. Napsauta Turnitin-tehtävää kurssin ohjelmassa
  2. Valitse Palautukseni (My Submissions) –välilehti
  3. Kirjoita palautukselle nimi Palautuksen Otsikko (Submission Title) –tekstikenttään
  4. Aineiston palautus
   • a) Jos tehtävässä on määritelty palautustyypiksi tiedosto, niin lataa tiedosto Palautettava Tiedosto (File to submit) –kohtaan raahaamalla tiedosto hiirellä oman koneesi tiedostojenhallinnasta
   • b) Jos tehtävässä palautustyypiksi on valittu teksti, kopio teksti leike pöydälle ja liitä se tekstikenttään.
   • c) Jos tehtävässä voi valita, palauttaako tiedoston vai tekstiä, valitaan ensin palautustyyppi pudotusvalikosta. Jos on valittu tiedoston palautus, toimi kuten kohdassa a ja jos on valittu tekstin palautus, toimi kuten kohdassa b.
  5. Seuraavaksi sinun pitää antaa suostumus plagiaatintunnistukselle laittamalla ruksi kohtaan jossa lukee ” "Suostun tallentamaan työni plagiaatintunnistusjärjestelmän tietokantaan….”. Jos et anna suostumusta, niin et pysty palauttamaan tehtävää.
  6. Napsauta Lisää palautus (Add submission) –painiketta.
  7. Onnistuneen tehtävän palautuksen jälkeen palaat Palautukseni (My Submissions) -sivulle ja näet palauttamasi tehtävän sivun taulukossa.

  Plagioinnintunnistusraportti

  Turnitin-tehtävässä opettaja voi valita, saako opiskelija nähdä plagiaatintunnistuksessa syntyneen raportin vai ei. Jos opiskelija saa nähdä raportin, saat opiskelijana avattua sen seuraavasti:

  Kun palautus on tehty, palaat Palautukseni / My Submissions -sivulle, josta voit avata raportin. Jos palautus on tehty aiemmin, niin tähän näkymään pääsee valitsemalla kurssin ohjelmasta Turnitin-tehtävän ja avaamalla Palautukseni / My Submissions –välilehden.

  1. Napsauta Similarity-kentän prosenttiosuuden kuvaketta. Jos Similarity-kenttä on tyhjä, napsauta Refresh Submissions-painiketta ja odota hetki. Jos Similarity-kentässä lukee Odottava/Pending, niin joudut odottamaan plagiaatin tunnistuksen valmistumista. Jos olet palauttanut uudelleen jonkin tehtävän, niin joudut odottamaan 24 tuntia uuden plagiaatin tunnistuksen valmistumista.
  2. Moodlesta Siirrytään Turnitin-ohjelmaan, jossa palautuksesta löydetyt vastaavuudet näkyvät eri väreillä.
  3. Napsauta nuolta oikean reunan listalta, niin tulee näkyviin sen lähteen suorat lainaukset.
  4. Napsauta tekstissä numero-kuvaketta, niin näet lähteen kohdan, mistä suora lainaus on.
  5. Napsauttamalla Full Source View, näkee lähteen kokonaan.

  13.1. Turnitin analyysin kuvaus

  Toimintojen kuvaus:

  Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä analysoi tekstisi, ja tuottaa raportin jossa listaa ne tekstikohdat, joissa työsi sisältö vastaa jonkin vertailulähteen sisältöä. Listatut yhtäläisyydet voivat olla hyvän tieteellisen tavan mukaisia sitaatteja ja lähdeviittauksia, tai ne voivat osoittaa, että tekstissäsi on puutteellisesti merkittyjä lainauksia. Raportin saa opettaja, joka tekee arvion yhtäläisyyksien laadusta ja merkityksestä. Opettaja voi antaa raportin myös Sinun käyttöösi palautteen ja ohjauksen antamista varten.

  Kun työsi on arvioitu, se arkistoituu järjestelmän tietokantaan. Sieltä voit avata ja kopioida sen myöhemmin omaan käyttöösi sillä tunnisteella (ID-numerolla), jonka saat sähköpostiisi tallentamisen jälkeen. Mikään muu taho Sinun ja opettajasi lisäksi ei voi doku­menttia avata. Turun yliopiston Turnitin-pääkäyttäjä voi kuitenkin tyhjentää ja sulkea koko Turun yliopiston tietokannan siinä tapauk­sessa, että yliopiston asiakassuhde palveluntarjoajan kanssa päättyy.

  Kun työsi on arkistoitu tietokantaan, se kuuluu lähteistöön, johon myöhemmin valmistuneita opintosuorituksia arvioidaan. Myöhem­min järjestelmään tuodun tekstin samankaltaisuudet Sinun tekstisi kanssa paljastuvat ja merkitään arviointiraporttiin. Tietokantaan arkistoidulla työlläsi on siten aktiivinen kopiosuojaus.

  Turun yliopistolla on oikeus päättää, miten kauan arkistoituja opintosuorituksia tietokannassa säilytetään. Sinulla on kuitenkin oikeus koska tahansa poistaa/pyytää poistamaan työsi tieto­kannasta. Tekijänoikeus työhön säilyy jakamattomasti tekijällä.

   

  Description of procedures:

  Turnitin analyses your text and produces a report that lists those text passages where the content of your work corresponds to the content of some comparison source. The listed similarities may be citations or references in accordance with good scientific practice or they may show that your text contains improper citations. The teacher receives the report and evaluates the nature and significance of the similarities. The teacher may also give the report to you in order to give feedback and guidance.

  When your work has been evaluated, it will be archived in the system database. You can later open and copy it from there for your own use with the ID number you received by email after saving. No other party can open the document in addition to you and your teacher. However, the University of Turku Turnitin main user can empty and close the whole University of Turku database in case the University's customer relationship with the service provider ends.

  When your work has been archived in the database, it belongs to the reference material against which later student work will be compared. The similarities of a text brought to the system later with your text will be revealed and marked in the evaluation report. Thus, your work archived in the database has active copyright protection.

  The University of Turku has the right to decide for how long the archived student works are stored in the database. You have, however, the right to remove/ask for the removal of your work from the database at any time. The student retains all copyright to the work.

  14. Testiympäristö opiskelijoille

  Olemme Turun yliopiston Opetuksen tuessa tehneet opiskelijoille harjoittelukurssin, jossa on lyhyitä kuvauksia yliopiston eri oppimisjärjestelmistä sekä Moodlen tehtäviä, keskustelualueita, tenttejä ja turnitin-tehtäviä, joilla voi Moodlen käyttöä harjoitella. Kurssialueella on myös palautuslomake, jota kautta toivomme opiskelijoilta palautetta kurssin jatkokehittämiseksi.

  Kurssi löytyy Moodlen työpöydältä "Moodle opiskelijalle" (ja kurssin nimen linkistä) suomeksi ja englanniksi "Moodle for students" 1.8.2020 klo 8 alkaen.  Jos kurssia ei löydy työpöydältä syystä tai toiseta, kirjoita nimi "Etsi kursseja" kenttään.

  15. Usein kysyttyä / FAQ

  Tämän sivun alasivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin eli yleisimpiin ongelmatapauksiin.

  15.1. Kuinka kauan kurssimateriaaleihin pääsee käsiksi kurssin loppumisen jälkeen?

  Opettaja voi sulkea kurssin opiskelijoita kurssin jälkeen, jolloin opiskelijat eivät näe kurssia Moodlessa eivätkä pääse kurssialueelle. Opettajan tulisi tyhjentää ("nollata" Moodlen termein) kurssi 6kk viimeisen suorituskerran jälkeen, jolloin opiskelijan henkilötiedot eivät enää ole kurssilla eikä opiskelijalla enää ole pääsyä alueelle. 

  Suosittelemme 

  1. Tallentamaan itsellesi haluamasi oppimateriaalit sekä omat palautuksesi, mikäli haluat niitä käyttää kurssin päätyttyä.
  2. Keskustelemaan asiasta kurssin opettajan kanssa, jotta voit saada tarkempaa tietoa asiasta.

  15.2. Ponnahdusikkunoiden salliminen

  Moodlessa osa kurssien opiskelumateriaaleista ja muista aineistoista aukeaa ns. selaimen ponnahdusikkunassa / popup-ikkunassa. Käyttämäsi verkkoselaimen (esim. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome tai Safari) asetuksissa saattaa kuitenkin olla rajoituksia tai estoja ponnahdusikkunoiden avautumiseen. Tällöin et välttämättä saakaan avattua kaikkia kurssin sisältöjä vaan saatat saada esimerkiksi ilmoituksen "Aktiviteettisi aukesi uuteen ikkunaan" mutta mitään uutta ikkunaa ei aukeakaan. Ponnahdusikkunoiden avautuminen pitää tällaisessa tilanteessa sallia selaimen asetuksista. Alla eri selainten asetuksia joilla ponnahdusikkunoiden avautumisen pystyy sallimaan.

  Mozilla Firefox selaimen näkymä kun ponnahdusikkunan avautuminen on estynyt.

  Eri selaimissa ponnahdusikkunan avautuminen sallitaan eri tavoin.

  Yläpuolella näkyy Mozilla Firefox -selaimen näkymä kun ponnahdusikkunan avautuminen on estynyt. Ponnahdusikkunan saa avautumaan kun klikkaa selaimen yläreunan osoiterivin alapuolelle ilmestyneen keltaisen palkin oikeasta reunasta Options-painiketta ja sitten avautuvasta valikosta (ks. alla) "Allow popups for ..." tai alinta vaihtoehtoa "Show '..." valintaa. Näissä "..." sijaan näkyy siis avattavan sivun osoite.

  Google Chrome selaimessa näkyy selaimen yläreunan osoiterivin oikeassa reunassa nopeasti "Ponnahdusikkuna estetty" ilmoitus joka vaihtuu sitten pieneen kansio kuvakkeeseen jota klikkaamalla pääsee hyväksymään ponnahdusikkunan avautumisen joko klikkaamalla estetyn sivun osoitetta tai valitsemalla "Näytä aina ponnahdusikkunat sivustosta ...".

  Google Chrome selaimen osoitekentässä lyhyesti näkyvä "Ponnahdus estetty" viesti.

  Ponnahdusikkunoiden salliminen Google Chrome -selaimessa.