Yleisiä ohjeita

Site: Turun yliopiston Moodle
Course: Turun yliopiston Moodle
Book: Yleisiä ohjeita
Printed by:
Date: Friday, 8 December 2023, 8:45 PM

Description

Yleisiä ohjeita Moodlen käyttöön

1. Kirjautuminen Moodleen

Loging in to the Moodle (link to the English instructions)

A. Turun yliopiston tunnuksella

Turun yliopiston opiskelijat (myös avoimen yliopiston opiskelijat) ja henkilökunta kirjautuvat Moodleen Turun yliopiston tunnuksella eli UTU-tunnuksella ja salasanalla.

Avoimen yliopiston opiskelijat saavat UTU-käyttäjätunnuksen  ja salasanan käyttöön ilmoittautumisen yhteydessä avoimen opintoihin Avoimen yliopiston Pepissä (Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin Turun yliopistossa | Turun yliopisto). Huom! Kirjautuminen Moodleen onnistuu vasta kurssihyväksynnästä seuraavana päivänä, kun opinto-oikeus on käyttäjätunnusten hallinnan tiedossa, ellei muuta perustetta käyttäjätunnukseen ole. Jos maksat opintomaksun lauantaina, sunnuntaina tai maanantaina, saat Moodlen käyttöösi tiistaina.

 • Moodlen etusivulla https://moodle.utu.fi valitse kirjautumisvaihtoehdoksi kirjaudu Turun yliopiston tunnuksella. Voit myös kirjautua oikeasta yläkulmasta painamalla "kirjaudu" ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Turun yliopiston tunnuksella.

Kuva Moodlen etusivusta

 • Syötä kirjautumislomakkeeseen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.  Paina Kirjaudu -painiketta.
 • Kun kirjautuminen menee oikein, sinut ohjataan takaisin Moodlen etusivulle tai kurssin sivulle, jolle yritit ja näet sivun oikeassa yläreunassa oman nimesi.

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

Kirjautumisongelmat

Jos kirjautuminen epäonnistui, näet virheilmoituksen "Authentication failed”. Voit sitten yrittää kirjautumista uudelleen. Syynä voi olla esimerkiksi:

 • käyttäjätunnuksen sulkeutuminen (Avoimen opinto-oikeuden päättyminen, lisätietoja Avoimen yliopiston käyttäjätunnuksista sivulta UTU käyttäjätunnus ja salasana)
 • salasanan vanheneminen (vaihda salasana idm.utu.fi. verkkopankkitunnuksilla).

Huomaa, että UTU-salasana vanhenee 190 päivän välein. Vanhentuneella salasanalla ei pysty kirjautumaan Moodleen. Turun yliopiston tunnuksen salasanan uusiminen/vaihto tapahtuu osoitteessa idm.utu.fi.

B. Muun korkeakoulun tunnuksella

HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmää tukevien korkeakoulujen (linkki: Haka jäsenet ja partnerit) opiskelijat ja henkilökunta voivat kirjautua Moodleen oman korkeakoulunsa peruspalvelu/intra/tms. tunnuksella.

Valitse tällöin Moodlen etusivun oikeasta reunasta Muun korkeakoulun tunnuksella kirjautuminen. Sitten avautuvalta sivulta valitse kotiorganisaatioksesi oma yliopistosi tai korkeakouluksi jolloin siirryt yliopistosi/korkeakoulusi tunnistautumisjärjestelmään. Kun kirjautuminen sujuu oikein, niin palaat Moodlen etusivulle ja sivun oikeassa yläkulmassa lukee oma nimesi.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman korkeakoulusi it-tukeen/helpdeskiin.

Turun yliopistolla on käytössä käyttäjän tunnistautumistietoon perustuvat tasot (ne ovat matala, kekitaso ja korkea). Muun korkeakoulun tunnuksella kirjauduttaessa vaaditaan keskitaso (medium). Varmistathan kotiorganisaatiosi IT-tuesta, että sinulla on tunnistuksen taso (Level of Assurance) vähintään tuo keskitaso, mikäli saat kirjautumisessa virheen ("Authorization failed", virhe liittyy pääsynhallintaan ja on eri, kuin vanhentuneen salasanan tapauksessa).

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

C. Erillistunnuksella tai Norssitunnuksella

Osa Moodlen käyttäjistä, joilla ei ole minkään yliopiston tunnuksia, kirjautuu Moodleen käyttäen Erillistunnuksella kirjautumista eli valitse Moodlen etusivun oikeasta reunasta Erillis- tai Norssi-tunnuksella kirjautuminen.

Norssi-tunnus tarkoittaa Turun tai Rauman normaalikoulujen tunnusta joilla pääsee kirjautumaan valitsemalla Moodlen etusivun oikeasta reunasta Erillis- tai Norssi-tunnuksella kirjautuminen.

Muistathan kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluat tietojesi säilyvän Moodlessa. Poistamme automaattisesti ne tunnukset, jotka ovat tätä kauemmin käyttämättömänä.

Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, niin kokeile kirjautumista vielä kerran, ja tarkista että kirjoitit isot ja pienet kirjaimet varmasti oikein. Voit kokeilla kopioida käyttäjätunnuksen ja salasanan hiirellä sähköpostista Moodleen tunnuskenttiin kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Jos olet unohtanut salasanasi (tai käyttäjätunnuksesi), katso ohjeita kohdasta Salasanan vaihtaminen ja unohtuneen salasanan uusiminen. Jos tämäkään ei auta, ota yhteyttä Moodle-tukeen helpdesk@utu.fi.

D. Pääsy vierailijana / Guest Access

Tämä ei ole kirjautumistapa, vaan pääsy lukemaan Moodlen sisältöä kurssialueilla, jotka ovat avoinna maailmalle.

Tällä ei voi tehdä Moodlessa mitään aktiviteettia.

2. Salasanan vaihtaminen ja unohtuneen salasanan uusiminen

Password change (instructions in English)

TURUN  YLIOPISTON TUNNUS

Turun yliopiston tunnuksen salasanan vaihtaminen tai unohtuneen salasanan uusiminen EI tapahdu Moodlessa vaan tehdään Turun yliopiston käyttäjätunnusten hallintajärjestelmässä osoitteessa idm.utu.fi. Huomaa, että UTU-salasana vanhenee 190 päivää edellisen vaihdon jälkeen.

Vanhentuneella salasanalla ei pysty kirjautumaan Moodleen. Salasanan vaihdossa on 2-5 minuutin viive, jonka jälkeen kirjautuminen yleensä onnistuu.

ERILLISTUNNUS

Erillistunnuksen salasana vaihdetaan Moodlen kautta. Vaihtaaksesi salasanan sinun pitää olla kirjautuneena Moodleen tai käyttää salasanan vaihto-lomaketta. 

Normaali salasanan vaihto: 

 • Klikkaa omaa nimeäsi (kuva / henkilöhahmon kuvake) Moodlen oikeasta yläkulmasta ja valitse Käyttäjätiedot. 
 • Klikkaa oikeasta yläkulmasta ratas > Vaihda salasana
 • Kirjoita nykyinen ja 2 kertaa uusi salasana ja klikkaa "Tallenna muutokset"
Unohtuneen tai toimimattoman erillistunnuksen salasanan  uusiminen (sekä unohtuneen käyttäjätunnuksen selvittäminen)

Mikäli olet unohtanut erillistunnuksesi salasanan (tai salasanasi ei tunnu toimivan), niin voit tilata itsellesi uuden salasanan:

 1. Mene Unohdettu salasana -lomakkelle.
 2. Syötä lomakkeelle JOKO käyttäjätunnuksesi TAI sähköpostiosoitteesi (jätä toinen kenttä tyhjäksi). 
 3. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin/ohjeet uuden salasanan saamiseksi. Viestissä näet myös käyttäjätunnuksesi.
 4. Toimimalla viestin mukaan, pääset tekemään itsellesi uuden salasanan. Salasanan vaihdon linkki on vain vähän aikaa voimassa, joten vaihda se heti, kun saat linkin.
 5. Mikäli et saa sähköpostiisi salasanan vaihdon linkkiä, olethan yhteydessä helpdesk@utu.fi.
 6. Älä kerro salasanaasi kenellekään (edes IT-tuelle).

>> Unohdettu salasana -lomake

3. Logging in to University of Turku Moodle

 

Kirjautuminen Turun yliopiston Moodleen (linkki suomenkieliseen ohjeeseen)

A. With the account of the University of Turku 

Students and staff of the University of Turku (including Open University students) log in to Moodle with their University of Turku account, i.e. UTU username and password. 

Open University students receive a UTU username and password when registering for Open University studies in Open University Peppi (https://www.utu.fi/en/open-university-studies/registration). N.B! Logging in to Moodle is only possible on the day following the course approval, when the study right is known to the user account manager, unless there are other grounds for the user account. If you pay the course fee on Saturday, Sunday or Monday, you will receive Moodle on Tuesday. 

 • On the front page of Moodle, https://moodle.utu.fi select log in with your University of Turku account as the login option. You can also log in from the upper right corner by clicking "login" and selecting the University of Turku account from the window that opens.
   Moodle main page
 • Enter your username and password in the login form.  Press the Sign in button. 
 • When the login goes correctly, you will be redirected back to the Moodle homepage or the course page you tried to and you will see your name at the top right of the page. 

Please remember to log in at least once a year for as long as you want your information to remain in Moodle. We will automatically delete accounts that remain inactive for longer than this. 

Sign-in issues 

If the login failed, you will see the error message "Authentication failed". You can then try signing in again. For example, the reason may be: 

 • closing of the user account (Termination of the Open Study Right, more information on Open University user accounts on the page UTU username and password) 
 • password expiration (change the password idm.utu.fi with online banking credentials). 

Please note that the UTU password expires every 190 days. You cannot log in to Moodle with an expired password. The password renewal/change of the University of Turku account takes place at idm.utu.fi. 

B. With the account of another higher education institution 

Students and staff of higher education institutions that support the HAKA user identification system (link: Haka members and partners) can log in to Moodle through their university's basic service/intranet/etc. emblem. 

In this case, select Login with Haka account. Then, on the page that opens, select your own university as your home organisation or higher education institution, in which case you will be transferred to the identification system of your university/higher education institution. When the login goes correctly, you will return to the Moodle homepage and your name will appear in the upper right corner of the page. 

In case of problems, you can contact your university's IT support/helpdesk. 

The University of Turku uses levels based on user identification data (they are low, central and high). When registering with an account from another higher education institution, an intermediate level is required. Please check with your home organization's IT support that you have at least that average level of Assurance if you receive an error ("Authorization failed", the error is related to access control and is different from that of an expired password). 

Please remember to log in at least once a year for as long as you want your information to remain in Moodle. We will automatically delete accounts that remain inactive for longer than this. 

C. With External or Norssi account 

Some Moodle users who do not have an account from any university log in to Moodle using a external account, i.e. select Login with External or Norssi account. 

Norssi account refers to the account of Turku or Rauma teacher training schools, where you can log in by selecting External or Norssi account. 

Please remember to log in at least once a year for as long as you want your information to remain in Moodle. We will automatically delete accounts that remain inactive for longer than this. 

If you're having trouble logging in, try logging in one more time and make sure you typed your uppercase and lowercase letters correctly. You can try copying the username and password from the email to Moodle account fields with the mouse to avoid typos. If you've forgotten your password (or user name), see Forgotten your username or password. If that still doesn't work, contact Moodle Support helpdesk@utu.fi.  

D. Guest Access / Pääsy vierailijana

This is not a login method, but access to read Moodle content in course areas that are open to the world.

You cannot do any activity in Moodle with this.

4. Changing the password and renewing a forgotten password

Salasanan vaihto (ohje suomeksi)

ACCOUNT OF THE UNIVERSITY OF TURKU

Changing the password for the University of Turku Account or renewing a forgotten password does NOT take place in Moodle, but is done in the user Identification management service of the University of Turku at idm.utu.fi. Please note that the UTU password expires 190 days after the last change.

You cannot log into Moodle with an expired password. There is a 2-5 minute delay in changing the password, after which login is usually successful.

EXTERNAL ACCOUNT

The external account's password is changed via Moodle. To change your password, you must be logged in to Moodle or use the form to renew the password.

Normal password change:

 • Click on your own name (picture / character icon) in the upper right corner of Moodle and select User information.
 • In the upper right corner, click the gear > Change password
 • Enter the current password and twice the new password and click "Save changes"

Renewing the password of a forgotten or non-functioning for the external account (as well as finding out the forgotten user account name)

If you have forgotten the password for your external account (or your password doesn't seem to work), you can order yourself a new password:

 1. Go to the Forgot password form.
 2. Enter EITHER your username OR your email address in the form (leave the other field blank).
 3. You will receive a confirmation message/instructions for obtaining a new password in your email. You will also see your username in the message.
 4. By following the message, you can create a new password for yourself. The password change link is only valid for a short time, so change it as soon as you receive the link.
 5. If you do not receive a password change link in your email, please contact helpdesk@utu.fi.
 6. Do not share your password with anyone (not even IT support).

>> Forgot password form