Yleisiä ohjeita

15. Turnitin tehtävä eli plagiaatin tunnistaminen

15.1. Turnitin analyysin kuvaus

Toimintojen kuvaus:

Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä analysoi tekstisi, ja tuottaa raportin jossa listaa ne tekstikohdat, joissa työsi sisältö vastaa jonkin vertailulähteen sisältöä. Listatut yhtäläisyydet voivat olla hyvän tieteellisen tavan mukaisia sitaatteja ja lähdeviittauksia, tai ne voivat osoittaa, että tekstissäsi on puutteellisesti merkittyjä lainauksia. Raportin saa opettaja, joka tekee arvion yhtäläisyyksien laadusta ja merkityksestä. Opettaja voi antaa raportin myös Sinun käyttöösi palautteen ja ohjauksen antamista varten.

Kun työsi on arvioitu, se arkistoituu järjestelmän tietokantaan. Sieltä voit avata ja kopioida sen myöhemmin omaan käyttöösi sillä tunnisteella (ID-numerolla), jonka saat sähköpostiisi tallentamisen jälkeen. Mikään muu taho Sinun ja opettajasi lisäksi ei voi doku­menttia avata. Turun yliopiston Turnitin-pääkäyttäjä voi kuitenkin tyhjentää ja sulkea koko Turun yliopiston tietokannan siinä tapauk­sessa, että yliopiston asiakassuhde palveluntarjoajan kanssa päättyy.

Kun työsi on arkistoitu tietokantaan, se kuuluu lähteistöön, johon myöhemmin valmistuneita opintosuorituksia arvioidaan. Myöhem­min järjestelmään tuodun tekstin samankaltaisuudet Sinun tekstisi kanssa paljastuvat ja merkitään arviointiraporttiin. Tietokantaan arkistoidulla työlläsi on siten aktiivinen kopiosuojaus.

Turun yliopistolla on oikeus päättää, miten kauan arkistoituja opintosuorituksia tietokannassa säilytetään. Sinulla on kuitenkin oikeus koska tahansa poistaa/pyytää poistamaan työsi tieto­kannasta. Tekijänoikeus työhön säilyy jakamattomasti tekijällä.

 

Description of procedures:

Turnitin analyses your text and produces a report that lists those text passages where the content of your work corresponds to the content of some comparison source. The listed similarities may be citations or references in accordance with good scientific practice or they may show that your text contains improper citations. The teacher receives the report and evaluates the nature and significance of the similarities. The teacher may also give the report to you in order to give feedback and guidance.

When your work has been evaluated, it will be archived in the system database. You can later open and copy it from there for your own use with the ID number you received by email after saving. No other party can open the document in addition to you and your teacher. However, the University of Turku Turnitin main user can empty and close the whole University of Turku database in case the University's customer relationship with the service provider ends.

When your work has been archived in the database, it belongs to the reference material against which later student work will be compared. The similarities of a text brought to the system later with your text will be revealed and marked in the evaluation report. Thus, your work archived in the database has active copyright protection.

The University of Turku has the right to decide for how long the archived student works are stored in the database. You have, however, the right to remove/ask for the removal of your work from the database at any time. The student retains all copyright to the work.