Turun yliopiston Moodlen saavutettavuusseloste
For the accessibility report in English, click here or scroll down

1. Teknistä tietoa Moodlen saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua moodle.utu.fi pois lukien kurssisisällöt, joiden saavutettavuus on opettajien vastuulla. Lisätietoa kurssialueen saamisesta saavutettavaksi löytyy täältä: https://intranet.utu.fi/index/verkkopalveluidensaavutettavuus/Sivut/Saavutettavan-Moodle-alustan-tekeminen.aspx.

1.1. Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä digipalvelu täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2. Arvio saavutettavuusparannusten aikataulusta

Pyrimme korjaamaan saavutettavuuspuutteet vuosien 2020 ja 2021 aikana.

1.3. Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

1.3.1. Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Kurssikategorian avaava elementti on merkitty väärin ruudunlukijoille

Sivua vaihtavien painikkeiden ruudunlukijoille ja muille apuvälineille välittyvä tekstivastine on kääntämättä englannista muille kielille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö. Suunnitelmana on korjata tämä yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa vuosien 2020-2021 aikana.

Murupolun selausmaamerkin nimi on harhaanjohtava

Murupolun selausmaamerkin nimi on "Navigointipalkki". Sen tulisi olla "Murupolku" tai muu vastaava tunnettu murupolkua kuvaava nimi. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatiot ja suhteet. Suunnitelmana on korjata tämä yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa vuosien 2020-2021 aikana.

Valikon linkit eivät eroa visuaalisesti pelkästä tekstistä

Päävalikko sisältää sekä tekstiä että linkkejä. Valikon tekstin voi mieltää kriteerin 1.4.1 mainitsemaksi ympäröiväksi tekstiksi. Valikon linkit eivät eroa pelkästä tekstistä vaatimusten mukaisesti. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.4.1. Värien käyttö. Suunnitelmana on korjata syksyllä 2020 ulkonäön tarkistuksen yhteydessä.

Painikkeiden kohdistustyyli ei ole riittävän erottuva

Violetin ja harmaan painiketyylin kohdistustyyli korvaa selaimen oletustyylin, eikä palvelun tarjoama korvaava kohdistustyyli ole tarpeeksi erottuva. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.7. Näkyvä kohdistus. Suunnitelmana on korjata syksyllä 2020 ulkonäön tarkistuksen yhteydessä.

Viimeksi katsotut kurssit -näkymän sivua vaihtavat painikkeet ovat englanniksi

Sivua vaihtavien painikkeiden “Next page” ja “Previous page” -tekstit ovat kääntämättä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.3.1. Osien kieli. Suunnitelmana on korjata tämä yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa vuosien 2020-2021 aikana.

Site navigation -maamerkin nimi on englanniksi

Selausmaamerkki "Site navigation" on kääntämättä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.3.1. Osien kieli. Suunnitelmana on korjata tämä yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa vuosien 2020-2021 aikana.

Kurssikategorian viereisen kolmioikonin kontrasti ei ole riittävä

Kun sisältö on esitetty vain kuvamuodossa näkeville käyttäjille, kuvan grafiikan tulee täyttää 3:1:n kontrastivaatimus. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.4.11. Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti. Suunnitelmana on korjata syksyllä 2020 ulkonäön tarkistuksen yhteydessä.

Oppaan ja muiden alla olevan sivun peittävien näkymien sulkemispainiketta ei ole käännetty

Näkymässä on ruksi-ikoni piilotekstillä, jonka ruudunlukijat lukevat. Sitä ei ole kuitenkaan käännetty, joten merkitys voi jäädä epäselväksi. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.3.1. Osien kieli. Suunnitelmana on korjata tämä yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa vuosien 2020-2021 aikana.

1.3.2. Kohtuuton rasite

Hille virtuaalisen IT-avustajan avaavassa painikkeessa ei ole tekstivastinetta

Hille virtuaalinen IT-avustaja avataan painikkeella, jossa on pelkkä ikoni eikä tekstivastinetta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö ja 4.1.2. Nimi, rooli ja arvo.

Hille virtuaalinen IT-avustaja sisältää useamman toiminnon vailla näppäimistötukea

Seuraavilla toiminnoilla ei ole näppäimistötukea:

Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1. Näppäimistö.

Hille virtuaalinen IT-avustaja sisältää useamman toiminnon vailla kohdistustyyliä

Kohdistettavista toiminnoista on poistettu oletuskohdistustyyli eikä tilalle tarjota korvaavaa, riittävän selkeää kohdistustyyliä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.7. Näkyvä kohdistus.

Edistymisen seuranta on käytettävissä vain hiirellä

Edistymisen seurannan eri vaiheiden lisätiedot ovat saatavilla vain viemällä hiiren osoitin vaiheen päälle. Vaiheisiin ei pääse käsiksi näppäimistötuella eikä ruudunlukijalla. Edistymistä voi vaihtoehtoisesti seurata myös kurssin etusivulta, jokaisen kurssin aktiviteetin yhteydessä olevasta tilasta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet sekä 2.1.1. Näppäimistö.

Viesteihin on hyvin vaikea löytää ruudunlukijalla

Kun viestit avaa sivun alussa ruudunlukijalla, avatun näkymän sijainti sivulla on epäselvä. Käyttäjän on nyt löydettävä se itsenäisesti sivun lopusta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.3. Kohdistusjärjestys.

Viestit-sivun viestinäkymä on piilotettu ruudunlukijoilta ja muilta apuvälineiltä

Kun sivun alusta avattavasta viestinäkymästä menee linkkiin "Näytä kaikki" ja päätyy viestit-sivulle, itse viestinäkymä on ruudunlukijan ja muiden apuvälineiden saavuttamattomissa. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Ilmoituksien asetuksissa on päällekäistä tekstiä

Ilmoituksien asetuksissa on vierekkäisiä tekstielementtejä: kirjautuneena, poissa, kirjautuneena, poissa. Nämä ovat liian lähellä toisiaan ja osittain päällekäin, mikä tekee niistä hankalia lukea ja ymmärtää. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.4.4. Tekstin koon muuttaminen.

Ohita-ankkurilinkin sijainti ei ole ymmärrettävä, eikä samassa järjestyksessä kohdistusjärjestyksen kanssa

Työpöydällä on ohita-ankkurilinkki ennen jokaista lohkoa. Ankkurilinkki on ikkunan vasemmassa yläreunassa, eikä itse lohkon yhteydessä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.3. Kohdistusjärjestys.

Kurssikategorian avaava elementti on vaikea ymmärtää

Kurssikategorian otsikosta on tehty klikattava skriptillä ja myös näppäimistö kohdistuu siihen. Ero otsikon ja linkin kohdistuksen välillä on kuitenkin epäselvä ja toiminnallisuus on vaikea ymmärtää suhteessa muihin avattaviin elementteihin sivustolla. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.4. Johdonmukainen merkitseminen.

Kalenterinäkymässä on painikkeita, jotka toimivat kuin linkit ja linkkejä, jotka toimivat kuin painikkeet

Kalenterinäkymässä on useampi painike, jotka toimivat kuin linkit eli ne vievät eri osoitteeseen. Nämä ovat:

Lisäksi kalenterinäkymässä on useampi linkki, jotka toimivat kuin painikkeet eli eivät muuta osoitetta vaan muuttavat nykyisen sivun tilaa tai sisältöä. Nämä ovat:

Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Linkin tavoin toimivat painikkeet

Verkkopalvelussa on useammassa paikassa painikkeita, jotka toimivat linkkeinä. Teknisesti ne ovat oikeaoppisesti lomake-elementtien lähetyspainikkeita, mutta tyhjän lomakkeen lähettäminen pelkästään osoitteen vaihtamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Kurssinostojen kuvaa ympäröivä linkkiteksti ei ole ymmärrettävä

Kurssinostoissa on linkki kuvituskuvan ympärillä. Tämän linkin teksti tulee kuvituskuvan tekstivastineesta, eikä varmuudella kerro linkin tarkoituksesta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa).

Site navigation -maamerkin nimi ja maamerkin tyyppi ovat harhaanjohtavat

Sivun alkuosa sisältää bannerimaamerkille tyypillisiä toimintoja. Se on kuitenkin merkitty selausmaamerkiksi nimellä “Site navigation”. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Sisältö peittyy useammassa paikassa, kun käytetään 200%:iin suurennettua fonttikokoa ja suurennettua tekstin välistystä

Palvelun tekstisisältö peittyy (tai vuotaa yli taustan) useammasta paikasta, kun käytetään 200%:n tekstin kokoa ja suurempaa tekstin välistystä (kirjain, sana, rivi, kappale). Näin käy varsinkin, kun palvelua käytetään samalla kapeammalla näytöllä tai selainikkunalla. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen, 1.4.10 Responsiivisuus sekä 1.4.12 Tekstin väritys.

Edistymisen seurannassa käytettyjen ikonien tekstivastineet on puutteellisesti toteutettu

Kurssin aktiviteetin tyypistä kertova ikoni on piilotettu ruudunlukijoilta, vaikka se on oleellista informaatiota. Kurssin aktiviteetin edistymisen tilasta kertovalla ikonilla on turhaan tekstivastine, joten tila luetaan kahdesti: tekstinä ja ikonin tekstivastineena. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Aktiivisen valikkolinkin tilaa ei kommunikoida apuvälineille

Päävalikon aktiivisella linkillä on erilainen tyyli kuin muilla linkeillä. Tämä ei kuitenkaan heijastu HTML:ssä, joten sitä ei välitetä ruudunlukijoille ja muille apuvälineille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Kurssin aktiviteetin ikonilla ei ole tekstivastinetta

Kurssin aktiviteetin tyypistä kertova ikoni on piilotettu ruudunlukijoilta ja muilta apuvälineiltä vaikka se on oleellista informaatiota. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö.

Kurssin aktiviteettien hierarkia ei heijastu listan hierarkiassa

Kurssin aktiviteetit ovat toteutettu listaelementteinä. Aktiviteetin ala-aktiviteetit on sisennetty visuaalisesti, jolloin niiden ymmärtää kuuluvan toiselle aktiviteetille. Ne eivät kuitenkaan ole hierarkisesti listana toisen vaiheen listaelementin sisällä tai muuten merkitty kuuluvan toiselle aktiviteetille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Etusivun uutisnoston ikilinkkiä ympäröi menubar-elementti, mikä on harhaanjohtavaa

Ikilinkkiä ympäröivä menubar-elementti on turha, eikä sovi käyttötarkoitukseen ja voi olla harhaanjohtava. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 4.1.2 Nimi, rooli, arvo.

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonin merkitys on epäselvä

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonin merkitys on epäselvä sellaisenaan. Linkillä on title-attribuutti, jonka vain osa käyttäjistä voi lukea. 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonilinkki ja otsikon muokkauslinkki ovat oikeasti painikkeita

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonilinkki ja otsikon muokkauslinkki eivät käytännössä linkkaa mihinkään, vaan muuttavat nykyisen sivun tilaa ja sisältöä. Niiden tulisi olla painikkeita. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Palvelussa käytetty välilehtirakenne ei toimi yhdenmukaisesti sivujen välillä

Palvelussa käytetty välilehtirakenne ei toimi yhdenmukaisesti sivujen välillä, vaikka näyttää yhdenmukaiselta. Samannäköisellä elementillä on näin kaksi epäyhdenmukaista toimintamallia eri puolilla palvelua. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen.

Palvelussa on paljon painikkeiden näköisiä linkkejä ja linkkien näköisiä painikkeita

Täysin palvelun muilta painikkeilta näyttävät linkit antavat väärän kuvan niiden toiminnasta. Sama koskee myös linkkejä, jotka näyttävät palvelun painikkeilta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen.

Viestit-näkymää ei ole merkitty otsikolla tai alueella

Viestit-näkymä ei erotu selkeästi omana alueenaan niille käyttäjille, jotka hyötyvät sivulle merkityistä maamerkeistä ja muista alueista. Näkymä sisältää paljon ohjaimia ja sisältöä, joiden merkitystä voi olla hankala ymmärtää ilman selventävää aluetta ja nimeä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Kohdistus katoaa, kun valikon avaa

Kohdistus siirretään päävalikon sisään, kun valikko avataan. Kohdistus ei kuitenkaan näy, joten kohdistuksen nykyinen sijainti saattaa olla hankala hahmottaa. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.7 Näkyvä kohdistus.

Ponnahdusvalikon toteutus ei vastaa täysin WAI-ARIA-suositusta

Ponnahdusvalikot, kuten "Ohjeet" ja "Tuki" toimivat suurimmaksi osaksi oikein apuvälineillä ja näppäimistöllä. Niiden linkkejä ei kuitenkaan ole poistettu kohdistusjärjestyksestä vaan niihin pääsee käsiksi sekä kohdistusta tavallisesti siirtämällä että nuolinäppäimillä. WAI-ARIA:n suositus on tukea pelkästään nuolinäppäimiä kohdistuksen siirtoon linkkien välillä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1 Näppäimistö.

Vaihtoehtoisen navigaatiopuun HTML on standardinvastaista

Etusivulla esiintyvän vaihtoehtoisen navigaatiopuun HTML on vääränlaista eivätkä ruudunlukijat tai muut apuvälineet välttämättä osaa lukea sitä oikein. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Lohkojen otsikot ovat väärää otsikkotasoa

Lohkojen otsikot ovat otsikkotasoa 5 vaikka looginen taso olisi 2. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Navigaatioelementti "Siirry..." vaihtaa sivua automaattisesti, kun valintalaatikko sulkeutuu

Siirry-navigaatioelementti kurssi- ja ohjesivuilla vaihtaa yllättäen automaattisesti sivua, kun valintalaatikko sulkeutuu. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.2 Syöte.

Kurssisisällön sekä uutisen edellisen ja seuraavan sivun linkit sisältävät symboleja

Kurssisisällön edellisen ja seuraavan sivun linkit sisältävät symboleja. Nämä ovat ymmärrettäviä nähtynä, mutta eivät ruudunlukijan lukemina, eikä niillä ole ymmärrettävää tekstivastinetta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö.

Painikkeen tavoin toimivat linkit eivät toimi odotetulla tavalla näppäimistöllä

Painikkeet ja linkit vastaavat hieman eri näppäimistökomentoihin, joten niiden visuaalinen ja koneellinen merkitseminen ristiin voi aiheuttaa käytettävyysongelmia. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1 Näppäimistö ja 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen.

Ohjekirjan edellinen- ja seuraava-linkkien merkitys on epäselvä

Ohjekirjan sivuja vaihtavat linkit ovat toteutettu nuoli-ikonein. Ikoneilla on ymmärrettävä tekstivastine ja lisäksi linkissä on käytetty title-attribuuttia, jonka sisältö välittyy sekä hiiren että ruudunlukijan käyttäjälle, muttei kaikille käyttäjille. Nämä piilotekstit kertovat, mille sivulle linkki vie pelkän suunnan lisäksi. Kun piilotekstiä ei näe, merkitys voi jäädä epäselväksi. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.4 Linkin merkitys (kontekstissa)

Palvelussa käytetty välilehtirakenne ei tue näppäimistöä oikeaoppisesti

Välilehtirakenne on toteutettu WAI-ARIA:n välilehtirooleilla. Nämä kuvaavat rakennetta oikein ruudunlukijoille ja muille apuvälineille, mutta kyseisten roolien käyttäminen olettaa tietynlaista näppäimistötukea, jota välilehtirakenne ei tässä tapauksessa täysin toteuta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1 Näppäimistö

Näytä lisää... -painike näyttää lisää elementtejä ennen kohdistettua painiketta

Näytä lisää... -painike näyttää lisää elementtejä ennen painiketta eikä kohdistusta siirretä käyttäjän puolesta. Tämä saattaa aiheuttaa käytettävyysongelmia. Tällaisissa tapauksissa on oletettavaa, että lisäsisältö ilmestyy painikkeen jälkeen tai että kohdistus siirretään lisäsisältöön. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.3 Näkyvä kohdistus.

Aktiviteetin tai aineiston lisääminen sisältää piilo-ohjeistusta, jossa käytetään suuntia

Ohjeistuksessa kehotetaan "valitsemaan vasemmalta", mikä ei kuvaa tilannetta kaikissa tapauksissa. Ohjeistus välittyy ruudunlukijoille ja näkyy vain kapealla ruudulla tai kapeassa ikkunassa, jossa ohjeet eivät pidä täysin paikkaansa. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet.

2. Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 01.09.2020 ja päivitetty 28.09.2020. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Wunder.

3. Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen opetuki@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

4. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Lisätietoa Turun yliopiston toimista saavutettavuuden parantamiseksi löytyy täältä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/saavutettavuus


UTU Moodle Accessibility Statement

The University of Turku strives to guarantee the accessibility of its website in accordance with the Accessibility Directive of the European Parliament. In Finland, the Accessibility Directive is implemented by the Act on the Provision of Digital Services.

Introduction

This accessibility statement applies to the Moodle learning platform. This accessibility statement does not apply to the course content in Moodle, the accessibility of which is the responsibility of the course teachers.

As a whole, the Moodle learning environment partially meets Level AA. However, further development is required. Firstly, some of the color contrasts are not yet sufficient, and the ARIA settings for some sections need to be revised. The chatbot icon displayed in the learning environment is missing alternate text. In addition, the heading levels of some sections and the functionality of the lists need to be checked.

We are constantly aiming to improve the accessibility of Moodle. Moodle accessibility survey was carried out in August 2020, and created a plan according to the results. This can be found below.

Technical information about the accessibility of the Moodle learning environment

This website partially meets the Level AA accessibility requirements of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Non-compliances and exemptions from the requirements are listed in Finnish above. English version is coming as soon as possible.

Non-compliance with the accessibility requirements

As a whole, the Moodle learning environment partially meets the Level AA accessibility requirements. Some requirements fall under undue hardship as they require code alterations in Moodle core. These will be sent to Moodle for review. For others, we attempt to fix them as soon as possible.

Our plan to improve accessibility

We aim to fix the accessibility issues we can during 2020 and 2021.

Preparation of this accessibility statement

This statement was prepared on 9.7.2020. The website evaluation has been carried out as a self-evaluation using the Chrome AXE add-on. The accessibility of the website has been assessed by the Teacher Support team of the University of Turku.

This statement was last revised on the 5th of October 2020.

Feedback and contact information

If you notice any accessibility issues regarding the course content in Moodle, contact the course teacher.

If you notice any accessibility problems in Moodle that are not related to the course content, please contact us at opetuki@utu.fi. It can take up to 14 days to receive a reply.

If you are not satisfied with the reply you have received or do not receive one at all within two weeks, you can report it to the Regional State Administrative Agency of Southern Finland. The website of the Regional State Administrative Agency of Southern Finland explains in detail how the report can be made and how the matter is handled.

Contact details of the Supervisory Authority

the Regional State Administrative Agency of Southern Finland

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

We are constantly working on improving accessibility

For more information, please check: Accessibility at the University of Turku