Porin yksikkö

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta, joka liittyy tuttuihin asioihin rutiininomaisissa tilanteissa. Hän alkaa ymmärtää yksinkertaista, selkeää arkipäivän puhetta ja tekstiä. Hän osaa viestiä kirjallisesti välittömiä tarpeita lyhyin lausein. Opiskelija oppii espanjankielisen maailman asukkaiden peruskäyttäytymismalleja ja sosiaalisen vuorovaikutuksen perusteita.

Kurssilla käsitellään oppikirjan kappaleet 2-5 (periodi I) ja 6-10 (periodi II).
Ensimmäisen periodin jälkeen on vapaaehtoinen välikoe EXAMissa.
Myös loppukoe on EXAMissa.  Jos suoritat välikokeen hyväksytysti, sinun pitää lukea lopputenttiin vain periodin II asiat.
EXAM-lopputenttiin on selkeästi merkitty, mikä osa kokeesta on kurssin alkuosaa ja mikä loppuosaa.