Turun yliopiston Moodlen saavutettavuusseloste

 

 

 

 

 

 

 

For the accessibility report in English, click here or scroll down

1. Teknistä tietoa Moodlen saavutettavuudesta

 

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua. 

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

 

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua moodle.utu.fi pois lukien kurssisisällöt, joiden saavutettavuus on opettajien vastuulla. Lisätietoa kurssialueen saamisesta saavutettavaksi löytyy täältä: https://intranet.utu.fi/index/Moodle-oppimisymparisto/Sivut/Saavutettavan-Moodle-kurssin-tekeminen.aspx

 

Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML

 • CSS

 • SCSS

 • Javascript

Moodlen saavutettavuuden noudattamisen statusta voi seurata täällä: https://docs.moodle.org/403/en/VPAT#Moodle_accessibility_conformance_report

 

1.1. Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä digipalvelu täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2. Arvio saavutettavuusparannusten aikataulusta

Pyrimme korjaamaan saavutettavuuspuutteet lähivuosien aikana mahdollisuuksien mukaan.

 • Ohjeistamme opettajia saavutettavien kurssialueiden tekemisessä.
 • Iso osa alla luetelluista saavutettavuuspuutteista koskee Moodlen teknistä toimivuuksia, joita emme voi muokata. Näiden osalta tiedotamme Moodle-organisaatiota ja teemme heidän kanssaan yhteystyötä, jotta nämä ongelmat voidaan korjata mahdollisimman pikaisesti.
 • Teemme myös kansallista yhteistyötä asian tiimoilta muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa.

1.3. Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

1.3.1. Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Kurssikategorian avaava elementti on merkitty väärin ruudunlukijoille

Sivua vaihtavien painikkeiden ruudunlukijoille ja muille apuvälineille välittyvä tekstivastine on kääntämättä englannista muille kielille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssikategorian alakategoriat näyttävä elementti on kurssikategorian klikattavaksi tehty otsikko. Tämä ei kuitenkaan kuvaa toiminnallisuutta HTML:n kautta ruudunlukijoille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Info and relationships

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssikategorian viereisen kolmioikonin kontrasti ei ole riittävä

Kun sisältö on esitetty vain kuvamuodossa näkeville käyttäjille, kuvan grafiikan tulee täyttää 3:1:n kontrastivaatimus. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.4.11. Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Oppaan ja muiden alla olevan sivun peittävien näkymien sulkemispainiketta ei ole käännetty

Näkymässä on ruksi-ikoni piilotekstillä, jonka ruudunlukijat lukevat. Sitä ei ole kuitenkaan käännetty, joten merkitys voi jäädä epäselväksi. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.3.1. Osien kieli.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

1.3.2. Kohtuuton rasite


Edistymisen seuranta on käytettävissä vain hiirellä

Edistymisen seurannan eri aktiviteettien lisätiedot ovat saatavilla vain viemällä hiiren osoitin aktiviteetin päälle. Aktiviteetteihin ei pääse käsiksi näppäimistötuella eikä ruudunlukijalla. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet sekä 2.1.1. Näppäimistö.

Ongelma on tiedostettu.

Edistymistä voi vaihtoehtoisesti seurata myös kurssin etusivulta, jokaisen kurssin aktiviteetin yhteydessä olevasta tilasta.

Viesteihin on hyvin vaikea löytää ruudunlukijalla

Kun viestit-näkymän avaa sivun yläosasta ruudunlukijalla, sen sijainti on epäselvä. Se löytyy aivan sivun lopusta, johon käyttäjän tulisi selata itse. Käytännössä voi sanoa, että siihen ei pääse käsiksi. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.3. Kohdistusjärjestys.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Viestit-sivun viestinäkymä on piilotettu ruudunlukijoilta ja muilta apuvälineiltä

Kun sivun yläosasta avattavasta viestinäkymästä painaa "Näytä kaikki" ja päätyy viestit-sivulle, itse viestit-näkymä on täällä ruudunlukijan saavuttamattomissa. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Ohita-ankkurilinkin sijainti ei ole ymmärrettävä, eikä samassa järjestyksessä kohdistusjärjestyksen kanssa

Työpöydällä on ohita-ankkurilinkki ennen jokaista listausta. Tämä on erittäin kätevä ominaisuus, mutta ankkurilinkki on ikkunan vasemmassa yläreunassa. Tämä ei ole ymmärrettävää eikä kohdistusjärjestyksen mukaista. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.3. Kohdistusjärjestys.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssikategorian avaava elementti on vaikea ymmärtää

Kurssikategorian otsikosta on tehty klikattava skriptillä ja näppäimistö kohdistuu siihen erikseen. Ero otsikon ja linkin kohdistuksen välillä on kuitenkin epäselvä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.4. Johdonmukainen merkitseminen.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kalenterinäkymässä on painikkeita, jotka toimivat kuin linkit ja linkkejä, jotka toimivat kuin painikkeet

Kalenterinäkymässä on useampi painike, jotka toimivat kuin linkit eli ne vievät eri osoitteeseen. Katso lisätietoa puutteesta Y9. Nämä ovat:

 • Uusi tapahtuma
 • Vie kalenterin tiedot
 • Hallinnoi tilauksia

Lisäksi kalenterinäkymässä on useampi linkki, jotka toimivat kuin painikkeet eli eivät muuta osoitetta vaan muuttavat nykyisen sivun tilaa tai sisältöä. Nämä ovat:

 • Piilota sivustotapahtumat
 • Piilota kategoriatapahtumat
 • Piilota kurssitapahtumat
 • Piilota ryhmätapahtumat
 • Piilota käyttäjätapahtumat

Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Linkin tavoin toimivat painikkeet

Verkkopalvelussa on useammassa paikassa painikkeita, jotka toimivat linkkeinä. Teknisesti ne ovat oikeaoppisesti lomake-elementtien lähetyspainikkeita, mutta tyhjän lomakkeen lähettäminen pelkästään osoitteen vaihtamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1. Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Edistymisen seurannassa käytettyjen ikonien tekstivastineet on puutteellisesti toteutettu

Kurssin aktiviteetin tyypistä kertova ikoni on piilotettu ruudunlukijoilta, vaikka se on oleellista informaatiota. Kurssin aktiviteetin edistymisen tilasta kertovalla ikonilla on turhaan tekstivastine, joten tila luetaan kahdesti: tekstinä ja ikonin tekstivastineena. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Ongelma on tiedostettu.

 

H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.

Kurssin aktiviteetin 1.4.4 tekstin koon muuttaminen ei toimi vaaditusti.

Ongelma on tiedostettu.

Aktiivisen valikkolinkin tilaa ei kommunikoida apuvälineille

Päävalikon aktiivisella linkillä on erilainen tyyli kuin muilla linkeillä. Tämä ei kuitenkaan heijastu HTML:ssä, joten sitä ei välitetä ruudunlukijoille ja muille apuvälineille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssin aktiviteetin ikonilla ei ole tekstivastinetta

Kurssin aktiviteetin tyypistä kertova ikoni on piilotettu ruudunlukijoilta ja muilta apuvälineiltä vaikka se on oleellista informaatiota. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssin aktiviteettien hierarkia ei heijastu listan hierarkiassa

Kurssin aktiviteetit ovat toteutettu listaelementteinä. Aktiviteetin ala-aktiviteetit on sisennetty visuaalisesti, jolloin niiden ymmärtää kuuluvan toiselle aktiviteetille. Ne eivät kuitenkaan ole hierarkisesti listana toisen vaiheen listaelementin sisällä tai muuten merkitty kuuluvan toiselle aktiviteetille. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonin merkitys on epäselvä

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonin merkitys on epäselvä sellaisenaan. Linkillä on title-attribuutti, jonka vain osa käyttäjistä voi lukea. 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Kurssin muokkaustilan ryhmä äänilinkki ja otsikon muokkaus linkki ovat oikeasti painikkeita

Kurssin muokkaustilan ryhmäikonilinkki ja otsikon muokkauslinkki eivät käytännössä linkkaa mihinkään, vaan muuttavat nykyisen sivun tilaa ja sisältöä. Niiden tulisi olla painikkeita. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Palvelussa käytetty välilehtirakenne ei toimi yhdenmukaisesti sivujen välillä

Palvelussa käytetty välilehtirakenne ei toimi yhdenmukaisesti sivujen välillä, vaikka näyttää yhdenmukaiselta. Samannäköisellä elementillä on näin kaksi epäyhdenmukaista toimintamallia eri puolilla palvelua. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen.

Eri lailla toimivat välilehdet eivät ole opiskelijoiden saatavilla, joten ongelma koskee vain opettajia ja jää sen takia vähäiseksi.

Ongelma on tiedostettu.

Palvelussa on paljon painikkeiden näköisiä linkkejä ja linkkien näköisiä painikkeita

Täysin palvelun muilta painikkeilta näyttävät linkit antavat väärän kuvan niiden toiminnasta. Sama koskee myös linkkejä, jotka näyttävät palvelun painikkeilta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen.

Ongelma on tiedostettu ja korjaus on tulossa.

Viestit-näkymää ei ole merkitty otsikolla tai alueella

Viestit-näkymä ei erotu selkeästi omana alueenaan niille käyttäjille, jotka hyötyvät sivulle merkityistä maamerkeistä ja muista alueista. Näkymä sisältää paljon ohjaimia ja sisältöä, joiden merkitystä voi olla hankala ymmärtää ilman selventävää aluetta ja nimeä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Kohdistus katoaa, kun valikon avaa

Kohdistus siirretään päävalikon sisään, kun valikko avataan. Kohdistus ei kuitenkaan näy, joten kohdistuksen nykyinen sijainti saattaa olla hankala hahmottaa. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.7 Näkyvä kohdistus.

Ponnahdusvalikon toteutus ei vastaa täysin WAI-ARIA-suositusta

Ponnahdusvalikot, kuten "Ohjeet" ja "Tuki" toimivat suurimmaksi osaksi oikein apuvälineillä ja näppäimistöllä. Niiden linkkejä ei kuitenkaan ole poistettu kohdistusjärjestyksestä vaan niihin pääsee käsiksi sekä kohdistusta tavallisesti siirtämällä että nuolinäppäimillä. WAI-ARIA:n suositus on tukea pelkästään nuolinäppäimiä kohdistuksen siirtoon linkkien välillä. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1 Näppäimistö.

Vaihtoehtoisen navigaatiopuun HTML on standardinvastaista

Etusivulla esiintyvän vaihtoehtoisen navigaatiopuun HTML on vääränlaista eivätkä ruudunlukijat tai muut apuvälineet välttämättä osaa lukea sitä oikein. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

 

Karuselli etusivulla ei päästä näppäimistö komennolla painikkeeseen.


Pysäytä, pysähdy, piilota ei vastaa kohtaa 2.2.2.

 

Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.

Ohita lohkot ei vastaa kohtaa 2.4.1.

Lohkojen otsikot ovat väärää otsikkotasoa

Lohkojen otsikot ovat otsikkotasoa 5 vaikka looginen taso olisi 2. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Navigaatioelementti "Siirry..." vaihtaa sivua automaattisesti, kun valintalaatikko sulkeutuu

Siirry-navigaatioelementti kurssi- ja ohjesivuilla vaihtaa yllättäen automaattisesti sivua, kun valintalaatikko sulkeutuu. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 3.2.2 Syöte.

Kurssisisällön sekä uutisen edellisen ja seuraavan sivun linkit sisältävät symboleja

Kurssisisällön edellisen ja seuraavan sivun linkit sisältävät symboleja. Nämä ovat ymmärrettäviä nähtynä, mutta eivät ruudunlukijan lukemina, eikä niillä ole ymmärrettävää tekstivastinetta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö.

Painikkeen tavoin toimivat linkit eivät toimi odotetulla tavalla näppäimistöllä

Painikkeet ja linkit vastaavat hieman eri näppäimistökomentoihin, joten niiden visuaalinen ja koneellinen merkitseminen ristiin voi aiheuttaa käytettävyysongelmia. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1 Näppäimistö ja 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen.

Ohjekirjan edellinen- ja seuraava-linkkien merkitys on epäselvä

Ohjekirjan sivuja vaihtavat linkit ovat toteutettu nuoli-ikonein. Ikoneilla on ymmärrettävä tekstivastine ja lisäksi linkissä on käytetty title-attribuuttia, jonka sisältö välittyy sekä hiiren että ruudunlukijan käyttäjälle, muttei kaikille käyttäjille. Nämä piilotekstit kertovat, mille sivulle linkki vie pelkän suunnan lisäksi. Kun piilotekstiä ei näe, merkitys voi jäädä epäselväksi. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.4 Linkin merkitys (kontekstissa)

Palvelussa käytetty välilehtirakenne ei tue näppäimistöä oikeaoppisesti

Välilehtirakenne on toteutettu WAI-ARIA:n välilehtirooleilla. Nämä kuvaavat rakennetta oikein ruudunlukijoille ja muille apuvälineille, mutta kyseisten roolien käyttäminen olettaa tietynlaista näppäimistötukea, jota välilehtirakenne ei tässä tapauksessa täysin toteuta. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.1.1 Näppäimistö

Näytä lisää... -painike näyttää lisää elementtejä ennen kohdistettua painiketta

Näytä lisää... -painike näyttää lisää elementtejä ennen painiketta eikä kohdistusta siirretä käyttäjän puolesta. Tämä saattaa aiheuttaa käytettävyysongelmia. Tällaisissa tapauksissa on oletettavaa, että lisäsisältö ilmestyy painikkeen jälkeen tai että kohdistus siirretään lisäsisältöön. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 2.4.3 Näkyvä kohdistus.

Aktiviteetin tai aineiston lisääminen sisältää piilo-ohjeistusta, jossa käytetään suuntia

Ohjeistuksessa kehotetaan "valitsemaan vasemmalta", mikä ei kuvaa tilannetta kaikissa tapauksissa. Ohjeistus välittyy ruudunlukijoille ja näkyy vain kapealla ruudulla tai kapeassa ikkunassa, jossa ohjeet eivät pidä täysin paikkaansa. Tämä on vastoin saavutettavuusvaatimusta 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet.

2. Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 01.09.2020 ja päivitetty 16.02.2024. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Wunder.

3. Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen opetuki@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

4. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Lisätietoa Turun yliopiston toimista saavutettavuuden parantamiseksi löytyy täältä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/saavutettavuus

Accessibility Statement of Moodle of the University of Turku

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Technical information on the accessibility of Moodle

 

Accessibility means that the online service is designed for everyone. Accessibility is the accessibility of the online world. Accessibility means that as many different people as possible can easily use the online service.

 

The University of Turku strives to guarantee the accessibility of its website in accordance with the Web Accessibility Directive of the European Parliament. In Finland, the Web Accessibility Directive is implemented by the Act on the Provision of Digital Services.

This accessibility statement is for moodle.utu.fi service. The statement does not apply to course contents, the accessibility of which is the responsibility of the course teachers. More information on creating accessible Moodle course is available in the intranet: https://intranet.utu.fi/index/moodle_learning_environment/Pages/Accessible-Moodle-Courses-.aspx

 

 

Moodle is designed to provide everyone with the same functionalities and the same information. This means that regardless of individuals' limitations, assistive technologies, screen sizes, or different input devices (e.g., mouse, keyboard, or touchscreen), there should be no barriers to use the online service.

The site is designed to be compatible with the following browsers:

 

 • Edge

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

The accessibility of the site depends on the functionality of the following techniques:

 • HTML

 • CSS

 • SCSS

 • Javascript

Moodle accessibility conformance report status can be followed here: https://docs.moodle.org/403/en/VPAT#Moodle_accessibility_conformance_report

 

1.1. State of accessibility of digital service

This digital service partially meets the accessibility requirements in accordance with the AA level criteria of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Non-compliances and exemptions from the requirements are listed below.

1.2. Estimated schedule for accessibility improvements

We aim to address accessibility gaps over the next few years as far as possible.

 • We instruct teachers on how to make accessible course areas.
 • A majority of the deficiencies in accessibility listed below concerns the technical functionality of the Moodle platform that we are unable to modify. We will notify the Moodle organisation of these deficiencies and collaborate with them in order to fix them as soon as possible.
 • We will also participate in a national collaboration with other Finnish higher education institutions on the matter.

1.3. Non-accessible contents

The website does not yet entirely fulfil the accessibility requirements.

1.3.1. Non-compliance with the accessibility requirements

Element explaining the course category has been identified incorrectly for screen readers

The text alternative for screen readers and other assistive technologies of the buttons that change page are yet to be translated to English. This is against the accessibility requirement 1.1.1. Non-textual content.

The problem is known and a fix is on the way.

The element that displays the subcategories of the course category is the title made to click on the course category. However, this does not describe functionality through HTML for screen readers. This is contrary to the accessibility requirement 1.3.1. Info and relationships

The problem is known and a fix is on the way.

Contrast in the triangle icon next to the course category is inadequate

When contents have only been displayed in a visual format to the users, the graphic in the image must meet the 3:1 contrast ratio requirement. This is against the accessibility requirement 1.4.11 Non-text Contrast.

The problem is known and a fix is on the way.

Closing buttons of the guide and other views covering the page beneath have not been translated

The view contains a cross icon with a text alternative accessible to screen readers. However, the text has not been translated and the meaning may be unclear. This is against the accessibility requirement 3.1.2 Language of Parts.

The problem is known and a fix is on the way.

1.3.2 Excessive burden


Completion Progress can only be used with a mouse

The additional information of the different stages of Completion Progress is available only by taking the mouse pointer on top of the stage. The stages cannot be accessed with keyboard support nor screen readers. Progress can alternatively be monitored on the course's front page, from the stage of progress related to each course activity. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Info and Relationships and 2.1.1 Keyboard.

The problem is known.

Alternatively, you can also track progress from the front page of the course, from the status associated with each course activity.

Messages are extremely difficult to access with screen readers

When opening messages at the beginning of the page with a screen reader, the location of the opened view is unclear. The user must independently find it from the bottom of the page. This is against the accessibility requirement 2.4.3 Focus Order.

The problem is known and a fix is on the way.

Message view on the “messages” page is hidden from screen readers and other assistive technologies

When the user clicks the link “show all” from the message view opened from the beginning of the page and ends up on the messages page, the message view itself cannot be accessed with screen readers and other assistive technologies. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

The problem is known and a fix is on the way.

Location of the “skip” anchor link is not comprehensible nor in the same order with the focus order

The desktop contains a “skip” anchor link before every section. The anchor link is located in the top left corner of the window, not in the section itself. This is against the accessibility requirement 2.4.3 Focus Order.

The problem is known and a fix is on the way.

Element opening the course category is difficult to understand

The heading of the course category has been made clickable with a script and also receives the keyboard focus. However, the difference between the focus of the heading and the link is unclear and the purpose is difficult to understand in relation to other components that can be opened on the website. This is against the accessibility requirement 3.2.4 Consistent Identification.

The problem is known and a fix is on the way.

Calendar view contains buttons acting like links and links acting like buttons

The calendar view contains multiple buttons acting like links, meaning they take the user to a different web address. These are:

 • New event
 • Export calendar data
 • Manage orders

In addition, the calendar view contains multiple links acting like buttons, meaning they do not change the web address but change the settings or contents of the current page. These are:

 • Hide site events
 • Hide category events
 • Hide course events
 • Hide group events
 • Hide user events

This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

The problem is known and a fix is on the way.

Buttons acting like links

Several parts of the online service contain buttons acting like links. Technically, they are the correct type of “send” buttons of form elements, but sending an empty form only to verify the address is not purposeful. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

The problem is known and a fix is on the way.

Text alternatives of the icons used in progress monitoring are inadequate

The icon indicating the course activity has been hidden from screen readers, even though it is essential information. The icon indicating the stage of progress of the course activity has a text alternative for no reason, resulting in the stage being read twice: as a text and as an icon text alternative. This is against the accessibility requirement 1.1.1 Non-text Content.

The problem is known.

 

H5P applications text can not be enlargened.

Course activities 1.4.4 text size does not function as tequired.

 

The problem is known.

 

 

Stage of an active menu link is not communicated to assistive technologies

The design of the active link in the main menu is different from other links. However, this is not reflected in the HTML and therefore not conveyed to screen readers and other assistive technologies. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships

The problem is known and a fix is on the way.

Course activity icon does not have a text alternative

The icon indicating the activity type of the course is hidden from screen readers and other assistive technologies, even though it is essential information. This is against the accessibility requirement 1.1.1 Non-text Content.

The problem is known and a fix is on the way.

Hierarchy of the course activities is not reflected in the list hierarchy

The activities of the course have been realised as list elements. The sub-activities of an activity have been indented visually, making it seem they belong to another activity. However, they are not hierarchically a list inside a list element of the second stage nor otherwise identified to belong to another activity. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

The problem is known and a fix is on the way.

Purpose of the group icon in the course edit mode is unclear

The purpose of the group icon in the edit mode of the course is unclear as it is. The link contains a title attribute which is readable to only a part of the users. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

The problem is known and a fix is on the way.

Group icon link in the course edit mode and the edit link of the heading are actually buttons

The group icon link in the edit mode of the course and the edit link of the heading do not, in practice, change the web address but change the settings and contents of the current page. They should be buttons. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

The problem is known and a fix is on the way.

Tab structure used in the service does not function identically between pages

The tab structure used in the service does not function identically between pages, even though it appears to be identical. Therefore, a similar element has two inconsistent modes of operation in different parts of the service. This is against the accessibility requirement 3.2.4 Consistent Identification.

Different tabs are not available to students, so the problem only affects teachers and is therefore minor.

The problem is known.

Service contains many links appearing as buttons and buttons appearing as links

Links that look completely like the other buttons of the service are misleading when it comes to their function. The same also applies to links that look like the buttons of the service. This is against the accessibility requirement 3.2.4 Consistent Identification.

The problem is known and a fix is on the way.

“Messages” view has not been identified with a heading or area

The “messages” view is not clearly visible as its own area to those users who use the anchors and other areas identified on the page. The view contains multiple controls and contents, the purpose of which may be difficult to understand without an explanatory area or name. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

Focus disappears when opening the menu

Focus is relocated inside the main menu when the menu is opened. However, the focus is not visible, which makes it difficult to perceive the location of the current focus. This is against the accessibility requirement 2.4.7 Focus Visible.

Realisation of the pop-up menu does not fully meet the WAI-ARIA recommendation

Pop-up menus, such as “Instructions” and “Support” function mainly correctly with assistive technologies and keyboards. However, their links have not been removed from the focus order and they can be accessed both by moving the focus as usual and with the arrow keys. The recommendation of WAI-ARIA is to only support the arrow keys in moving the focus between links. This is against the accessibility requirement 2.1.1 Keyboard.

HTML of the alternative navigation tree is against the standard

The HTML of the alternative navigation tree on the front page is incorrect and screen readers and other assistive technologies may not necessarily be able to read it correctly. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

 

 

Carousel on the front page does not provide acces with keyboard command to the handle.


Halt, stop, hide do not equate point 2.2.2.

 

Navigation: h1, h2, h3 ja h4 -element organization and nesting should be improved to ease navigation.

By pass blocks does not equate point 2.4.1

 

 

Section headings have a wrong heading level

The section headings have the heading level 5, even though the logical level would be 2. This is against the accessibility requirement 1.3.1 Information and Relationships.

Navigation element “Move…” changes the page automatically when the options box closes

The “Move” navigation element on the course and instructions page suddenly changes the page when the options box closes. This is against the accessibility requirement 3.2.2 On Input.

Links for the previous and next page in course contents and news contain symbols

The links for the previous and next page in course contents contain symbols. These are comprehensible when seen but not when read by screen readers, nor do they have a comprehensible text alternative. This is against the accessibility requirement 1.1.1 Non-text Content.

Links acting like buttons do not work as expected on the keyboard

Buttons and links react to slightly different keyboard commands, therefore identifying them visually or mechanically crosswise may cause problems in usability. This is against the accessibility requirement 2.1.1 Keyboard and 3.2.4 Consistent Identification.

Purpose of the “previous” and “next” links in the manual is unclear

The links that change the page in the manual have been realised as arrow icons. The icons have a comprehensible text alternative and the link also contains a title attribute, the content of which is conveyed to both users with a mouse and users with a screen reader, but not to all users. These text alternatives clarify to which page the link takes the user in addition to the direction. When a user cannot see the text alternative, the purpose may be unclear. This is against the accessibility requirement 2.4.4 Link Purpose (In Context).

Tab structure used in the service does not support the keyboard correctly

The tab structure has been realised with WAI-ARIA tab roles. These describe the structure to screen readers and other assistive technologies correctly, but using the roles in question presupposes a specific keyboard support which is not, in this case, fully executed by the tab structure. This is against the accessibility requirement 2.1.1 Keyboard.

“Show more...” button displays more elements before the focused button

“Show more...” button displays more elements before the button, and the focus is not moved for the user. This may cause problems in usability. In these cases, it is presumable that the additional content appears after the button or that the focus is moved to the additional content. This is against the accessibility requirement 2.4.7 Focus visible.

Adding activities or material contains hidden instructions that use directions

The instructions recommend “choosing from the left” which does not describe the situation in all cases. The instructions are conveyed to screen readers and are visible on a narrow screen or narrow window where the instructions are not completely valid. This is against the accessibility requirement 1.3.3 Sensory Characteristics.

2. How this accessibility statement has been prepared

The statement has been prepared on 1 September 2020 and updated on 16 February 2024. An external expert organisation Wunder has assessed the accessibility of the service.

3. Feedback and contact information

If you notice any accessibility deficiencies on the site, you should first provide feedback to us, that is, the administration of the site at opetuki@utu.fi. The reply may take up to 14 days.

If you are not satisfied with the reply you have received or do not receive one at all within two weeks, you can file a notification with the Regional State Administrative Agency of Southern Finland. The webpage of the Regional State Administrative Agency for Southern Finland provides detailed instructions on how to file a notification and how the matter is processed (in Finnish and Swedish).

3.1. Contact information of the surveillance authority

Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Supervisory unit for web accessibility
https://www.webaccessibility.fi
saavutettavuus@avi.fi
tel. +358 295 016 000

4. We are constantly working on improving accessibility

For more information on the University's actions to improve accessibility, please check: https://www.utu.fi/en/university/accessibility