Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa ja tietää, miten kehittää kirjallista kielitaitoaan.
Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja yleisiä ja oman alansa tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä: osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan ja osallistua keskusteluun.
Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa ja tietää, miten kehittää kirjallista kielitaitoaan.
Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja yleisiä ja oman alansa tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä: osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan ja osallistua keskusteluun.