Kulttuurien tutkimuksen perusopintojen Finnish Folk Culture (5 op) opintojakson Moodle-alue,

Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina opintojakson kurssialue.

Kulttuurien tutkimuksen perusopintojen Johdanto kulttuurien tutkimukseen opintojakso

https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/32491#tarjonta_4

Vastuuopettaja: Jere Kyyrö, jjkyyr@utu.fi

Kulttuurien tutkimuksen työseminaarin avoimen yliopiston Moodle-alue.

Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life -opintojakson avoimen yliopiston Moodle-alue.

Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina, 5 op -opintojakson avoimen yliopiston Moodle-alue.


Johdanto kulttuurien tutkimukseen -opintojakson avoimen yliopisto-opetuksen Moodle-alue,