Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat harjoitukset verkko-opintoina. 

Harjoitukset koostuvat ohjatuista maasto-, laboratorio- ja aineistonkäsittelyharjoituksista, joihin kuuluu työskentely tutkimuksen perusvälineistön, laitteiden ja malliorganismien kanssa sekä valikoitujen perusilmiöiden käytännön havainnointi, analysointi ja raportointi ekologian alalla.