Opiskelija syventyy tällä kurssilla oman tutkimuksen keinoin johonkin kasvatuksellisesti merkittävään teemaan ja tekee sen pohjalta gradun tutkimussuunnitelman. Moodlealustalle pääsee vain Huttusen seminaariin valitut.