Keskitetyn henkilöstökoulutuksen koulutukset ja tilaisuudet  on tarkoitettu ensisijaisesti yliopiston työsuhteessa olevalle henkilökunnalle, mutta myös muulla rahoituksella yliopistossa toimivat, kuten apurahatutkijat, voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua koulutuksiin. Moodleen on talletettu erityisesti ne henkilöstökoulutukset, jotka on taltioitu videolle.