Yleiskuvaus

Opintojaksossa käsitellään osallistujien tieteenaloihin kuuluvia saksankielisiä tekstejä. Kurssi painottaa luetun ymmärtämistä kehitellen analyyttisiä tekstitaitoja.

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää oman alan tieteellisiä tekstejä ja käsittää kulttuurin merkityksen tieteellisen kirjoitusten ymmärtämisessä. Opiskelija oppii luetun kriittistä tarkastelua tekstien pohjalla. Saksan kielitaito syventyy yleistieteellisten sekä oman tutkimusalan tekstien osalta.

Taitotaso: tieteellisen tekstin lukeminen ohjatusti (tekstinymmärtäminen B2, C1).