Oikeustieteellinen tiedekunta / syventävät opinnot 2017-2018, opettaja professori Tuulikki Mikkola