Kurssilla tutustutaan tapahtuma-aikojen analyysissä käytettyihin parametrisiin ja ei-parametrisiin menetelmiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään tapahtuma-aika-aineistoissa yleiseen havaintojen sensuroitumiseen ja muihin

aikamuuttujille tyypillisiin epätäydellisen aineiston ongelmiin. Harjoituksissa käytetään R-ohjelmistoa.