Opintojakson käytyään opiskelija osaa käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä omassa tutkimuksessaan, kerätä tutkimustietoa sekä arvioida ja jalostaa tutkimustietoa tulevissa työtehtävissään.