Turun normaalikoulun lukion yhteiskuntaopin kurssi