Arkeologian ja historian perusopinnot, avoin yliopisto: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia 2019-2021