Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen tavoitteena on tukea, edistää ja nostaa esille kielen ja hyvinvoinnin yhteyksiä koskevaa tutkimusta, edesauttaa sen soveltamista yhteiskuntaa palvelevaan tarkoitukseen sekä tuottaa aiheeseen liittyviä julkaisuja ja tapahtumia.