Tässä tarkistetaan Turnitin-järjestelmässä oikeustieteellisen tiedekunnan oikeushistorian professori Mia Korpiolan ohjaamat gradut (syventävät opinnot)