Artikkelin opiskeluohjeistusta

Moodlealueelta löytyy Sosiaalipsykologia II -kirjatentin artikkeli. Artikkeli on: Baumeister et al. (2016). Are groups more or less than the sum of their members? The moderating role of individual identification. Behavioral and Brain Sciences, pages 1-55. Artikkelissa on kysymys ns. keskustelu- ja debattiartikkelista, jossa ensimmäisen osa-artikkelin kirjoittajat kertovat näkemyksensä aiheesta. Tämän jälkeen muut kommentoivat heidän ajatuksiaan ja näkemyksiään. Kommenttien jälkeen ensimmäisen artikkelin kirjoittajat vielä vastaavat saamiinsa kommentteihin.  

Ohjeistusta artikkelin opiskeluun. Muodosta itsellesi kokonaiskuva siitä, mistä artikkelissa on kysymys. Mikä on heidän kirjoituksensa ydin, sen keskeiset käsitteet ja prosessit. Lue erityisen tarkkaan kirjoittajien perustelut näkemyksilleen. Mitä käsitteitä ja sosiaalipsykologia ilmiöitä ja periaatteita (evidenssiä) he esittävät näkemystensä perusteluiksi. Lue kommenttiartikkeleja samalla tavalla: ydin, perustelut, käsitteet ja ilmiöt.  

Artikkelin lisäksi tenttiin luetaan opetussuunnitelmassa (Peppi.utu.fi) mainittu kirja: Fiske & Taylor (2013): Social Cognition. From Brains to Culture.